Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba informuoja, kad 2021 m. birželio 1–12 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje organizuojamos Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų lauko taktikos pratybos „Budrus sakalas 21“, kuriose dalyvauja visi Karinėms oro pajėgoms priklausantys kariniai daliniai, tarp jų – ir Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba (toliau – LK KOP OESKV.    Lauko taktikos pratybos „Budrus sakalas 21“ vyks ir LK KOP OESKV priklausančio I radiolokacinio posto (Lauko g. 33, Antaveršio k., Stakliškių sen., Prienų r.) teritorijoje ir jos prieigose.   Lauko taktikos pratybų, organizuojamų LK KOP OESKV I radiolokacinio posto teritorijoje ir jos prieigose, aktyviosios fazės metu (2021 m. birželio 7–10 d.) bus naudojami imitaciniai šaudmenys, transporto priemonės judės tik keliais ir civilių kasdienė veikla nebus trikdoma. Užtikrinama, kad pratybų rajone bus laikomasi gamtos apsaugos taisyklių.