Gegužės 31 d. vyko nuotolinis Prienų r. savivaldybės vadovų, administracijos specialistų ir seniūnijų seniūnų pasitarimas, kuriame buvo aptarti gyvūnų laikymo, žemės ūkio, kelių priežiūros, apleistų statinių ir sklypų, kultūros renginių organizavimo bei bendruomenių projektų finansavimo klausimai.   Pasitarimo metu administracijos direktorė J. Zailskienė paragino seniūnus ir toliau dirbti su apleistų statinių savininkais bei atkreipti dėmesį į apleistus valstybinės žemės sklypus. Dėl tokių sklypų administracija gautą informaciją perduos NŽT Prienų ir Birštono skyriui, kuris savo ruožtu atliks patikras vietoje. Taip pat direktorė pasidžiaugė seniūnų bendradarbiavimu su administracijos specialistais kelių priežiūros klausimais ir kvietė patiems naudotis galimybe informuoti Lietuvos automobilių kelių direkciją apie blogą valstybinį kelią https://lakd.lrv.lt/ bei paraginti tuo pasinaudoti gyventojus.    Bendrojo skyriaus vedėja J. Mickevičienė paprašė seniūnų priminti gyventojams pareigą pasirūpinti palaidais šunimis, kad jie nekeltų grėsmės aplinkiniams. Gyvūnų laikymo savivaldybės teritorijoje taisyklės nurodo, kad gyventojai privalo neuždaroje žemės valdoje šunis laikyti pririštus arba voljere. Uždaroje žemės valdoje šuo gali būti laikomas palaidas, jei užtikrinama, kad šuo iš jos neišbėgs. Tokiu atveju matomoje vietoje turi būti pakabintas ne mažesnis kaip 8 cm pločio ar skersmens įspėjamasis ženklas su užrašu, pvz., „Atsargiai, šuo!“, o prie uždaros žemės valdos vartų rekomenduojama įrengti skambutį valdos savininkui pakviesti. Prienų r. savivaldybės administracijos seniūnijos kontroliuoja, kaip yra įgyvendinamos Gyvūnų laikymo savivaldybės teritorijoje taisyklės, ir už šių taisyklių nesilaikymą gyventojams gali būti skiriama administracinė bauda įspėjimas arba bauda nuo 30 iki 120 eurų. Administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą nuo 120 iki 230 eurų. Gyventojai, laikantys šunis gyvenamoje uždaroje patalpoje, turi užtikrinti, kad atvykus seniūnijos darbuotojams, atliekantiems savo darbą, būtų užtikrintas saugumas, t. y. kad šuo nekeltų grėsmės žmonėms. Su Gyvūnų laikymo taisyklėmis galima susipažinti ČIA.   Dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos Žemės ūkio skyriaus vedėja A. Tamošiūnienė seniūnams pasiūlė pagal taisykles pirmiausia kreiptis į medžiotojų būrelius ir pamėginti kartu išspręsti problemą. Informuota, kad ūkininkai, kurie kreipiasi dėl vilkų padarytos žalos, turėtų užpildyti specialią prašymo formą, skirtą Aplinkos ministerijai.Pasitarime Kultūros, turizmo ir jaunimo skyriaus vedėjas R. Šiugždinis informavo, kad tradiciškai skelbiamas konkursas „Tapkime žydinčia savivaldybe“, kurio metu seniūnijose vėl bus renkamos gražiausios sodybos. Jeigu leis sąlygos, nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti rudenį Duonos festivalio metu.   Mero pavaduotoja L. Jakinevičienė paprašė seniūnų paraginti bendruomenes rengti paraiškas vietos projektų finansavimui iš Prienų VVG gauti, kvietimas netrukus turėtų būti paskelbtas.    Administracijos direktorės pavaduotojas A. Marcinkevičius kvietė pateikti informaciją dėl seniūnijos technikos laikymo sąlygų.   Kartu sutarta sekti informaciją dėl karantino švelninimų, susijusių su renginių organizavimu vasarą, o renginius organizuojant laikytis visų būtinų reikalavimų.Prienų r. savivaldybės informacija