Kaip ir kiekvienais metais, minint Motinos dieną vyko asmenų, nusipelniusių motinystei, globai ar rūpybai, apdovanojimas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliais. Šiais metais medalis įteiktas Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiajai specialistei Ritai Stravinskienei, pagimdžiusiai, išauginusiai ir šeimoje dorai, pilietiškai išauklėjusiai šešis vaikus.Gegužės 5 d. Kazlų Rūdos savivaldybėje įvyko naujo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršruto Kaunas–Garliava–Juragiai–Veiveriai–Skriaudžiai–Ąžuolų Būda–Kazlų Rūda (pagal Prienų rajono, Kauno rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybių pasirašytą bendradarbiavimo sutartį) atidarymas.Gegužės 7 d. meras A. Vaicekauskas Jiezno paramos šeimai centre susitiko su Migracijos departamento atstovais. Susitikimo metu aptartas prieglobsčio prašančių asmenų laikino apgyvendinimo projektas.Gegužės mėn. buvo paskirstytos Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Fizinio aktyvumo ir sporto veiklos skatinimas“ lėšos. Iš viso gauta 14 paraiškų, finansavimas skirtas 11-ai pareiškėjų. Fizinio aktyvumo ir sporto veiklos skatinimo lėšomis bus finansuojamos orientavimosi sporto, žirginio sporto, futbolo, badmintono, teniso, stalo teniso, krepšinio sporto šakos. Bendra finansavimo suma – 20 000 eurų.Gegužės mėn. įvyko vaikų socializacijos programų finansavimo konkursas. 12-ai bendrojo ugdymo mokyklų, Prienų meno mokyklai ir Prienų r. savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui išdalinta 10 000 eurų. Už skirtas lėšas bus organizuojamos socializacijos stovyklos socialiai remtiniems,  didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių turintiems ir kitiems vaikams. Prienų kraštas šiais metais tapo Lietuvos partizano Juozo Lukšos-Daumanto 100-ųjų gimimo metinių paminėjimo svarbiausių renginių centru. Vienas iš pirmųjų laisvės kovotojui Juozui Lukšai-Daumantui skirtų renginių – tradicinis kasmet trečią gegužės sekmadienį organizuojamas pėsčiųjų žygis „Partizanų takais“.Gegužės 17 d. meras A. Vaicekauskas dalyvavo pasitarime su Seimo nariais, susisiekimo ministru ir viceministru, savivaldybių atstovais, kurio metu buvo aptartas kelio Kaunas–Prienai–Alytus rekonstrukcijos projektas. Automobilių kelių direkcija pristatė 4 kelio ruožo nuo Kauno iki Prienų projekto įgyvendinimo alternatyvas. Visi sutarė, kad laiko atžvilgiu geriausia alternatyva – kelio rekonstrukcija, įrengiant papildomą kelio juostą (iš viso būtų 3 eismo juostos). Eismo juostų viena kryptimi skaičius keistųsi maždaug kas 1,5–2,7 km. Projektinis greitis – 90 km/val. Būtų įrengti jungiamieji keliai su aplinkinėmis teritorijomis, juose būtų galima įrengti ir dviračių takus. Preliminariais skaičiavimais, projekto įgyvendinimo kaina – apie 90 mln. eurų. Projektą sutarta pradėti nedelsiant (pradedant nuo žemės išpirkimo procedūrų) ir įgyvendinti iki 2026 m.Gegužės mėn. baigta asfaltuoti Antano Keturakio ir Kęstučio gatvių Prienuose sankryža. Atnaujinta buvusio l.-d. „Saulutė“ pastato fasadinė siena.Gegužės 20 d. Savivaldybės iniciatyva vyko pasitarimas su Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau LAKD). Pasitarimo metu buvo sutarta, kad LAKD savo lėšomis iki vasaros pabaigos išspręs Skriaudžių gyvenvietės Jaunimo ir Stadiono gatvių sankryžoje besikaupiančio vandens problemą, Prienuose išasfaltuos kelkraščio žvyro „liežuvius“ Greimų ir Kęstučio gatvėse. Taip pat aptarta galimybė sutvarkyti nuovažą prie senųjų Jiezno kapinių.Gegužės mėn. Prienų Vytauto g., prie 25-uoju numeriu pažymėto namo, pastatytas atminimo ženklas, minintis vietą, kurioje 1903–1941 metais veikė sinagogos – žydų maldos namai.Gegužės mėn. Mato Šalčiaus premijos konkurso nugalėtoju tapo Vytautas Kandrotas, kraštietis, keliautojas, VšĮ „Terra publica“ steigėjas ir vadovas. Mato Šalčiaus premija bus įteikta liepos 6 d. iškilmingame renginyje.Gegužės 27 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje buvo išnagrinėti 22 sprendimų projektai. Posėdyje pritarta Prienų r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos, UAB „Prienų butų ūkis“, UAB „Prienų vandenys“, UAB „Prienų šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos ataskaitoms, taip pat Jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos ataskaitai, patvirtinti Prienų rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto pakeitimai, tarybos sprendimu nustatytos AB „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamosios pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams. Taryba balsų dauguma leido Prienų r. savivaldybės administracijai įsigyti mobiliosios bibliotekos veiklai pritaikytą automobilį (bibliobusą), kurio vertė ne didesnė kaip 50 000 Eur.Gegužės 31 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyba kartu su Prienų r. savivaldybe organizavo Prienų r. mokinių – dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų – pagerbimo nuotolinę šventę „Pasidžiaukime kartu“. Į šventę buvo pakviestas 141 mokinys iš visų savivaldybės mokyklų. Prienų rajono savivaldybės informacija