Birželio 22 d. vyko nuotolinė konferencija „Lenkų ir lietuvių keitimasis patirtimi apie turistines trasas, jų svarbą ir žymėjimą“ pagal „Interreg V-A Lietuva – Lenkija 2014–2020“ programą, finansuojamą iš ES Europos regioninės plėtros fondo. Ši konferencija – dalis projekto „Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas“, kurį kartu įgyvendina Suvalkų apskrities seniūnija, Prienų r. savivaldybės administracija bei Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras. Projekto tikslas – bendro tarpvalstybinio turizmo produkto, pagrįsto bendru Pacų šeimos istoriniu paveldu Suvalkų, Prienų ir Vilkaviškio regionuose, sukūrimas, siekiant padidinti turistų srautą regione.   Konferencijoje dalyvavo beveik 60 dalyvių, tarp jų – Prienų r. savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, kuri pristatė Prienų krašto turistinius maršrutus, lankomus objektus, planuojamas projekto veiklas, kuriant bendrą LDK didikų Pacų turistinį kelią Suvalkai–Vilkaviškis–Prienai–Jieznas. Pranešimo metu direktorė pabrėžė, kad, įgyvendinant projektą, bus sukurtas turistinis maršrutas, įrengti informaciniai stendai, pagamintas Pacų rūmų maketas, įgyvendintos kitos priemonės. Taip pat akcentavo bendradarbiavimo ryšių bei iniciatyvų su kaimyninėmis savivaldybėmis, kuriant turizmo maršrutus, stiprinimą ir svarbą.   Savo krašto turistinių takų pavyzdžius pristatė ir Suvalkų bei Vilkaviškio atstovai.   Apie turistinių trasų žymėjimo sistemas Lenkijoje ir Lietuvoje pranešimus skaitė Lenkijos turizmo ir kraštotyros draugijos Balstogėje regioninio skyriaus atstovas Krzysztofas Jakubowskis bei vietinio turizmo ekspertė, projekto „Surink Lietuvą“ koordinatorė Lina Baublienė.    Milena Kurdzińska, Palenkės Sokoluvo apskrities vietinės turizmo organizacijos „Wielki Gościniec Litewski“ atstovė, pristatė istorinį kelią Varšuva – Vilnius. Istorinio paveldo panaudojimo, kuriant turistinius maršrutus Lietuvoje, Kauno pavyzdžiu pasidalino kelionių gidas, viešosios įstaigos „Kaunas IN“ atstovas Linas Daubaras.Konferencijoje dalis laiko buvo skirta tarpvalstybinio (Lenkijos ir Lietuvos) istorinio tako „Pacų giminės paveldas“ apžvalgai bei diskusijoms.Prienų r. savivaldybės informacija