Prienų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-4. Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. birželio 3 d. 9.00 val. iki 2021 m. liepos 16 d. 15.00 val.       Daugiau informacijos rasite čia.      Prienų rajono VVG informacija