Kviečiame Prienų rajono smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus teikti paraiškas dėl paramos gavimo pagal  Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo reikalavimus:  /go.php/lit/Del-prienu-rajono-savivaldybes-smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-subjektu-remimo-tvarkos-apraso-patvirtinimo/4934   Paraiškos priimamos iki 2021 m. rugpjūčio 2 d.  adresu Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, 59126 Prienai, el. p. administracija@prienai.lt arba linute.mikusauskiene@prienai.lt   Atsakingas Prienų rajono savivaldybės administracijos specialistas, teikiantis konsultacijas pareiškėjams su paramos lėšų skirstymu susijusiais klausimais, – Linutė Mikušauskienė, tel. (8 319) 61121, el.p. linute.mikusauskiene@prienai.lt   Raginame būti aktyvius ir pasinaudoti galimybe gauti finansinę paramą.Prienų r. savivaldybės informacija