Liepos 12 d. Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, Žemės ūkio skyriaus atstovai dalyvavo Prienų rajono ūkininkų sąjungos veiklos 30 metų sukakties šventėje. Iškilmingo renginio metu pagerbti tradicinio Prienų r. savivaldybės, Prienų rajono ūkininkų sąjungos, LŽŪKT Prienų biuro ir Prienų ir Birštono krašto laikraščio „Gyvenimas“ organizuojamo konkurso „Metų ūkis“ laimėtojai bei dalyviai.   Sveikindamas susirinkusiuosius meras A. Vaicekauskas pasidžiaugė savo darbui atsidavusiais, pažangiai ūkininkaujančiais žemdirbiais, kurie kasdieniais darbais, ūkyje pasiektais rezultatais prisideda prie krašto žemės ūkio vystymosi bei šalies ekonomikos stabilumo. Jis padėkojo Prienų rajono ūkininkų sąjungos tarybos pirmininkui Martynui Butkevičiui už bendradarbiavimą, projektus ir iniciatyvas, linkėjo, kad ir toliau ši sąjunga gyvuotų ir būtų ūkininkus vienijanti bei telkianti jėga.    Už nuolatinę paramą Savivaldybės vadovams bei specialistams dėkojo, taip pat gražiai ūkininkaujančiais krašto ūkininkais, jų darbštumu džiaugėsi ir M. Butkevičius. Prienų rajono ūkininkų sąjungos tarybos pirmininkas neabejojo, kad žemės ūkis išliks, nes vis daugiau jaunimo tęsia šeimų tradicijas.    Šiemet besikuriantiems šalia tėvų ūkių arba juos perimantiems, tęsiantiems šeimos ūkių tradicijas jauniesiems ūkininkams buvo suteikta pirmenybė varžytis konkurse „Metų ūkis“. Taip pat, atsižvelgiant į pandemiją ir karantino sąlygas, tradicinis konkursas organizuotas atsisakant apsilankymo ūkiuose, o rezultatai buvo skaičiuojami pagal pateiktus pristatymus, vaizdinę medžiagą ir nuotoliniu būdu pabendravus su konkurso dalyviais.    Komisijos sprendimu konkurso nugalėtojais tapo Balbieriškio seniūnijos Gerulių kaimo ūkininkas Giedrius Mieliauskas, Šilavoto seniūnijos Klebiškio kaimo ūkininkai Margarita ir Darius Klebauskai bei Veiverių seniūnijos ūkininkas Andrius Mačys.   Savivaldybės vadovai jiems įteikė padėkas, dovanas ir gėlių puokštes. Mero padėka paskatintas ir Jiezno seniūnijos Dukurnonių kaimo ūkininkas Laimis Brazys.    Žemdirbiams už darbštumą, meilę kaimui, tradicijų tęstinumą dėkojo ir šventėje dalyvavę LR Seimo nariai, europarlamentarų, nacionalinio lygmens žemdirbių organizacijų atstovai, partneriai ir rėmėjai. Prienų r. savivaldybės informacija