Gyvenamosios vietos deklaravimas yra adreso duomenų pateikimas deklaravimo įstaigai nustatyta forma. Gyvenamosios vietos deklaracijos ir išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracijos teikiamos deklaravimo įstaigoms.   Deklaracijos deklaravimo įstaigoms teikiamos asmeniškai. Už nepilnamečius vaikus deklaracijas teikia vienas iš tėvų, įtėvių, globėjų.