Liepos mėnesį įvyko iškilmingos abiturientų brandos atestatų įteikimo šventės keturiose – Jiezno, Stakliškių, Veiverių Tomo Žilinsko ir Prienų „Žiburio“ – gimnazijose. Šiemet brandos atestatai buvo įteikti vidurinį išsilavinimą įgijusiems 132 Prienų rajono mokiniams: 15 Jiezno gimnazijos, 13 Stakliškių gimnazijos, 19 Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ir 85 „Žiburio“ gimnazijos abiturientams. 5 mūsų rajono mokiniai gavo 7 šimto balų įvertinimus: 6 „Žiburio“ gimnazijoje ir 1 Jiezno gimnazijoje. „Žiburio“ gimnazijos mokiniai gavo po du lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir po vieną informacinių technologijų ir fizikos šimtuką, Jiezno gimnazijos mokinys – vieną lietuvių kalbos ir literatūros šimtuką.   Du Prienų „Žiburio“ gimnazijos abiturientai  – Eimantas Vaičiūnas ir Sofija Volungevičiūtė – mokyklą baigė su pagyrimu. Eimanto Vaičiūno valstybinių brandos egzaminų rezultatai: lietuvių kalba ir literatūra – 97, anglų kalba – 93, matematika – 100, fizika – 100, informacinės technologijos – 100. Visus ketverius metus mokinys mokėsi aukštesniuoju pasiekimų lygiu. Sofijos Volungevičiūtės  valstybinių brandos egzaminų rezultatai: lietuvių kalba ir literatūra – 100, anglų kalba – 99, matematika – 95. Visus ketverius metus mokinė mokėsi aukštesniuoju pasiekimų lygiu, vidurinio ugdymo programą baigė puikiai (visų dalykų metiniai įvertinimai – 10). Šiems mokiniams Prienų r. savivaldybė iš Mero fondo lėšų skyrė piniginį prizą – po 500 eurų. Jiems ir kitiems šimtukus pelniusiems mokiniams – „Žiburio“ gimnazijos abiturientams Miglei Damynaitei, Kamilei Kalėdaitei ir Jiezno gimnazijos abiturientei Kamilei Urbelytei – už kiekvieną šimtuką buvo įteiktas 200 eurų piniginis prizas.   Apdovanojimus geriausiems mokiniams įteikė šventėse dalyvavęs ir abiturientų pasiekimais džiaugęsis Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Meras palinkėjo sėkmės kitame gyvenimo etape, pasiekti savo tikslus ir – kur likimas ir svajonės benuneštų – nepamiršti savo krašto, mokyklos bei draugų.   Abiturientus sveikino ir sveikinimus nuo administracijos bei Švietimo ir sporto skyriaus vadovų perdavė Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Algis Marcinkevičius, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė, taip pat pasveikino Tarybos kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto pirmininkas Deividas Dargužis, kiti Tarybos nariai.Prienų r. savivaldybės informacija