Rugpjūčio 14 d. Juodbūdyje, Lietuvos partizano Juozo Lukšos gimtinės sodyboje, vyko svarbiausias Juozo Lukšos metų renginys – legendinio partizano 100-ųjų gimimo metinių minėjimas.   Renginys prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas plk. ltn. Rimas Venckus, giedojo Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“.   Renginio dalyvius sveikino krašto apsaugos ministras dr. Arvydas Anušauskas. Kadangi Jo ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ir LR Ministrė Pirmininkė negalėjo dalyvauti renginyje, renginio dalyviai turėjo galimybę išgirsti ir pamatyti Prezidento videosveikinimą, buvo perskaitytas LR Ministrės Pirmininkės sveikinimo laiškas.   Po sveikinimų vyko Prienų miesto garbės piliečio vardo Juozui Lukšai-Daumantui suteikimo ceremonija. Renginio dalyvius pasveikino Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Meras pažymėjo, kad Juozą Lukšą mes turėtume prisiminti kaip laisvės kovotoją, turėjusį nepaprastą kovotojo ir lyderio dvasią, ir kaip žmogų, beprotiškai mylėjusį gyvenimą, kurį paaukojo dėl tėvynės laisvės. „Mums didelė garbė, kad Juozui Lukšai-Daumantui suteiktas Prienų miesto garbės piliečio vardas, o jo žmonos Nijolės Bražėnaitės-Lukšienės valia regalijos bus perduotos saugoti Prienų krašto muziejui“, – sakė meras.   Juozo Lukšos žmonos Nijolės Bražėnaitės-Lukšienės-Paronetto, šiuo metu gyvenančios Amerikoje, valia nuskambėjo renginio metu paleistame trumpame garso įraše, kuriame ji telefonu siuntė visiems linkėjimus ir dėkojo Savivaldybei už apdovanojimą. Garbės piliečio regalijas Prienų r. savivaldybės meras įteikė muziejaus direktorei Lolitai Batutienei, kuri patikino, jog apdovanojimą, kaip ypatingą eksponatą, bus tikrai galima pamatyti Prienų krašto muziejuje.   Po ceremonijos Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijai buvo įteikta Lietuvos valstybės vėliava, 2020 m. plevėsavusi Gedimino pilies bokšte. Vėliavą įteikė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Taip pat tylos minute pagerbti Juozas Lukša, Lukšų šeimos nariai ir visi kovotojai, žuvę už Lietuvos laisvę, paleistos trys Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos salvės, padėtos gėlės prie paminklo J. Lukšos šeimai atminti.   Po oficialiosios dalies vyko pokalbiai ir diskusijos apie J. Lukšos asmenybę ir jo vaidmenį rezistencinio pasipriešinimo judėjime. Viso renginio metu vyko Vytauto Didžiojo karo muziejaus edukaciniai užsiėmimai ir kitos veiklos, demonstruojama Prienų krašto muziejaus ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro kilnojamoji paroda, veikė centro knygynėlis, prie fotosienelės galima buvo nusifotografuoti su partizanine uniforma vilkinčiais rekonstruktoriais, renginio dalyviai vaišinosi kareiviškomis vaišėmis.   Renginį vainikavo Lietuvos kariuomenės orkestro ir Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Veronikos Povilionienės, folkloro ansamblių „Blezdinga“ ir „Ratilai“ bei solistės Girmantės Vaitkutės koncertas, laiškų skaitymai iš netrukus pasirodysiančios knygos „Apie anuos nepamirštamus laikus: Nijolės Bražėnaitės ir Juozo Lukšos susirašinėjimas“. Laiškus skaitė aktoriai Gabija Jaraminaitė ir Vaidotas  Martinaitis.    Prienų r. savivaldybės informacija