Informuojame apie teisme išnagrinėtą bylą dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ dalinio teisėtumo.   Kauno apygardos prokuratūra, gindama viešąjį interesą, kreipėsi į Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus su pareiškimu, kuriuo prašė teismo ištirti, ar Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tam tikri punktai neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams.   Teisėjų kolegijos vertinimu, Kauno apygardos prokuratūros (pareiškėjos) argumentai yra abstraktūs bendro pobūdžio teiginiai, nėra teisinių argumentų, keliančių abejonių dėl norminio administracinio akto teisėtumo, nagrinėjamu atveju pareiškėjos subjektyvi pozicija (abejonė) nepagrįsta (neargumentuota) remiantis galiojančiomis ginčo teisiniams santykiams aktualiomis teisės aktų normomis (galiojančiu teisiniu reglamentavimu). Nurodyti argumentai sudaro pagrindą teigti, kad pareiškime, teismo posėdyje išdėstyti teiginiai yra paremti tik prielaidomis, svarstymais ir neatitinka teisiniams argumentams keliamų reikalavimų, be kita ko, reikalavimo, kad abstrakčiame pareiškime ištirti norminio administracinio akto teisėtumą neturėtų būti ir nutylėtų motyvų, neįvertintų reikšmingų teisinio reguliavimo aspektų.   Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, administracinė byla pagal pareiškėjos Kauno apygardos prokuratūros prokuroro pareiškimą atsakovei Prienų rajono savivaldybei dėl norminio akto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ dalies teisėtumo ištyrimo nutraukta.Prienų r. savivaldybės informacija