2021 m. rugpjūčio mėn. 25 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti:   1. Pagaršvio piliakalnio su gyvenviete (22571), Prienų r. sav., Pakuonio sen., Pagaršvio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.    Statusas. Pagaršvio piliakalnis su gyvenviete Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“ paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.   Akto parengimo pagrindas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.   Aktu siūloma: apibrėžti Pagaršvio piliakalnio su gyvenviete teritoriją, jo plotą padidinant (padidinant šiaurės vakarų kryptimi, sutapatinant su gretimo preliminariais matavimais matuoto žemės sklypo ribomis), apibrėžti vizualinį apsaugos pozonį, jo plotą sumažinant (sumažinant visomis kryptimis), neapibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio (patektų į apibrėžtą teritoriją), kompleksiniam kultūros paveldo objektui siūloma nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalniui – reljefą, aikštelę, pylimą, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; gyvenvietei – reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.    Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.    2. Pašlavančio piliakalnio su gyvenviete (22589), Prienų r. sav., Šilavoto sen., Pašlavančio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.    Statusas. Pašlavančio piliakalnis su gyvenviete Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“ paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.   Akto parengimo pagrindas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.   Aktu siūloma: apibrėžti Pašlavančio piliakalnio su gyvenviete teritoriją, jo plotą padidinant (padidinant visomis kryptimis, sutapatinant rytų ir šiaurės pusėse su kadastriniais matavimais matuoto žemės sklypo ribomis, vakarų ir pietų pusėse su preliminariais matavimais matuoto žemės sklypo ribomis), apibrėžti vizualinį apsaugos pozonį, jo plotą sumažinant (sumažinant šiaurės, vakarų, rytų ir pietryčių kryptimis), kompleksiniam kultūros paveldo objektui siūloma nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalniui – aikštelę, pylimą, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; gyvenvietei – reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.    Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.    3. Pelekonių piliakalnio II su gyvenviete (32635), Prienų r. sav., Jiezno sen., Dambavos k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.    Statusas. Pelekonių piliakalnis II su gyvenviete Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorius 2020-12-04 įsakymu Nr. Į-351 inicijavo Pelekonių piliakalnio II su gyvenviete skelbimą valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.   Akto parengimo pagrindas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.   Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.   Aktu siūloma: apibrėžti Pašlavančio piliakalnio su gyvenviete teritoriją, jo plotą sumažinant (sumažinant šiaurės ir pietvakarių kryptimis, sutapatinant su geodeziniais matavimais matuoto žemės sklypo ribomis, vakarų ir pietų pusėse su preliminariais matavimais matuoto miškų ūkio paskirties žemės sklypo ribomis), vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis neapibrėžti apsaugos zonos.   Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.    4. Pelekonių piliakalnio III su gyvenviete (5519), Prienų r. sav., Jiezno sen., Pelekonių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.    Statusas. Pelekonių piliakalnis III su gyvenviete Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“ paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.   Akto parengimo pagrindas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.   Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, neapibrėžti apsaugos zonos.Aktu siūloma: vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis neapibrėžti apsaugos zonos.   Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.    5. Pieštuvėnų piliakalnio, vad. Didžiuliu kalnu (5534), Prienų r. sav., Stakliškių sen., Pieštuvėnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.    Statusas: registruotas Kultūros vertybių registre   Akto parengimo pagrindas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.   Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.   Aktu siūloma: apibrėžti Pieštuvėnų piliakalnio, vad. Didžiuliu kalnu teritoriją, jo plotą padidinant (padidinant šiaurės rytų, pietryčių, pietvakarių kryptimis, sutapatinant su kadastriniais bei preliminariais matavimais matuotų žemės sklypo ribomis), atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonį, siūloma nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, terasą, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), regioninį reikšmingumo lygmenį.    Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.     Kultūros paveldo centro informacija