Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-487 patvirtino „Žuvų ištekliams atkurti ir saugoti“ projektų grupės „Savivaldybių projektas „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas“ iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos 2021 metų finansavimo krypčių sąmatos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. D1-78 „Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos 2021 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“, detalų lėšų paskirstymą pagal projektus. Tarp 22 projektų yra ir projektas „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Jiezno ežere“.    Prienų rajono savivaldybės administracijai projektui įgyvendinti paskirta 17 521,04 eurų. Dar apie 30 proc. planuojama prisidėti savivaldybės biudžeto lėšomis.   Su minstro įsakymu ir visu projektų sąrašu galima susipažinti ČIA