Po ilgos pertraukos ir nuotolinių susitikimų su verslininkais rugsėjo 14 d. įvyko tradiciniai Prienų rajono savivaldybės mero A. Vaicekausko inicijuojami Verslo pusryčiai. Verslo pusryčiuose taip pat dalyvavo mero pavaduotoja L. Jakinevičienė, administracijos direktorė J. Zailskienė, pavaduotojas A. Marcinkevičius, mero patarėja A. Dargužienė, krašto verslo atstovai.   Susitikimo su verslininkais metu buvo diskutuojama aktualiais gyventojams ir verslininkams klausimais – dėl Greimų tilto, Revuonos g. remonto, aptartos pėsčiųjų ir dviračių tilto per Nemuną, dviračių takų plėtros perspektyvos, tolimesnio bendradarbiavimo gairės, verslininkų idėjos Prienų kraštui.   Pažymėta, kad apie eismo problemas, kilusias atliekant Greimų tilto važiuojamosios dalies remontą, Savivaldybė informavo Lietuvos automobilių kelių direkciją (toliau – Direkcija), kuri yra darbų užsakovė. Ieškoma sprendimų ir dėl automobilių srautų iš šalutinių gatvių reguliavimo, taip pat dėl automobilių stovėjimo laiko apribojimo Revuonos g. Apgailestauta, kad Direkcija nederina su Savivaldybe darbų ir eismo reguliavimo klausimų, dėl ko kyla daug problemų ir nepasitenkinimo.   Nemažai dėmesio susitikime skirta turizmo vystymo ir bendradarbiavimo temai. Aptarus įvairias turizmo vystymo galimybes, išsakytos viltys, kad naujai pradėjęs veikti Turizmo ir verslo informavimo centras kartu su aktyviais verslininkais įgyvendinta ne vieną patrauklią turistinę idėją. Juolab kad verslininkai ne pirmą kartą išsakė norą prisidėti prie miesto ir krašto papuošimo turistiniais akcentais, o pastaruosiuose Verslo pusryčiuose Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybės nariai pasisiūlė padovanoti Prienų miestui laikrodį. Liko aptarti, kurioje vietoje ši idėja bus įgyvendinta.   Verslo pusryčių metu paliesti ir kiti aktualūs klausimai: kelių priežiūra, kuriai Savivaldybė dabar skiria daugiau lėšų iš biudžeto (vien šiemet – virš 200 000 Eur), galimybės pasinaudoti finansine parama iš Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos, bedarbių motyvavimo, įdarbinimo ir apmokymo įmonėse galimybės, naujai rengiamas Studijų rėmimo programos projektas, konkurso „Sukurta Prienų krašte“ organizavimas, Prieniečio kortelės, kurios turėtojai vietinėse įmonėse gautų nuolaidų įsigyjamoms prekėms bei teikiamoms paslaugoms, įvedimas ir kt.   Savivaldybės vadovai padėkojo verslininkams už naudingą susitikimą, išsakytas mintis bei idėjas ir pakvietė tęsti bendradarbiavimą.Prienų r. sav. informacija