Rugpjūčio mėn. įteikti brandos atestatai vidurinį išsilavinimą įgijusiems 132 Prienų rajono mokiniams: 15 Jiezno gimnazijos, 13 Stakliškių gimnazijos, 19 Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ir 85 Prienų „Žiburio“ gimnazijos abiturientams. Penki mūsų rajono mokiniai gavo šimto balų įvertinimus. Iš viso gauti 7 šimtukai (6 „Žiburio“ gimnazijoje ir 1 Jiezno gimnazijoje).Rugpjūčio 4 d. Savivaldybės vadovai dalyvavo Lietuvos  aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų rajono filialo ataskaitiniame–rinkiminiame susirinkime.Rugpjūčio mėn. baigti tvarkyti Prienų Statybininkų g., J. Basanavičiaus g. (ties „Žiburio“ gimnazija) šaligatviai, atliktas Nemuno krantinės (prie Greimų tilto) paviršinio vandens drenažo remontas. Sutvarkyti Balbieriškio seniūnijos administracinio pastato laiptai ir prieigos, baigti Pakuonio Sodų g. paprastojo remonto darbai.Rugpjūčio 12 d. Savivaldybės vadovai susitiko su naujo mišrių komunalinių ir maisto atliekų vežėjo Prienų rajone UAB „Kauno švara“ atstovais.Rugpjūčio 14 d. Juodbūdyje, Lietuvos partizano Juozo Lukšos gimtinės sodyboje, vyko svarbiausias Juozo Lukšos-Daumanto metų renginys – legendinio partizano 100-ųjų gimimo metinių minėjimas. Renginio metu vyko Prienų miesto garbės piliečio vardo Juozui Lukšai-Daumantui suteikimo ceremonija. Jo žmonos Nijolės Bražėnaitės-Lukšienės valia meras A. Vaicekauskas regalijas perdavė saugoti Prienų krašto muziejui.Rugpjūčio 20 d. Savivaldybės vadovai dalyvavo Prienų rajono neįgaliųjų draugijos ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime.Rugpjūčio 25 d. Prienuose įvyko projekto INTERREG Lietuva–Lenkija LT-PL-4R-312 „Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas“ projekto partnerių susitikimas. Susitikime buvo aptartos pradėtos kurti bendros svetainės detalės bei kiti tolimesni projekto darbai, diskutuota dėl artimiausių veiklų ir renginių, kurie, atsižvelgiant į aplinkybes, gali būti tiesioginiai arba nuotoliniai, taip pat aptarta galimybė pratęsti projekto įgyvendinimo terminą.Rugpjūčio 26 d. Prienų rajono savivaldybės taryba susirinko į pirmąjį šiais metais nenuotolinį posėdį, kuriame išnagrinėjo 24 sprendimų projektus. Posėdyje pritarta savivaldybės 2021 m. biudžeto pakeitimams, patvirtintas klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2021–2022 m. m., priešmokyklinio ugdymo modeliai, mokyklų nuostatai, priimti sprendimai, susiję su turto perdavimu valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise rajono biudžetinėms įstaigoms, nekilnojamojo turto panaudos sutarčių nutraukimu, suderintos ir patvirtintos Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro ir Prienų globos namų teikiamų paslaugų kainos.Rugpjūčio 26 d. Prienų rajono savivaldybėje lankėsi susisiekimo ministras Marius Skuodis su komanda. Ministras paskelbė apie pradedamą kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo tarp Kauno ir Prienų rekonstrukcijos projektą. Pažymėta, kad šio ruožo rekonstrukcija pagerins eismo sąlygas kasdien juo važiuojantiems 11,5 tūkst. vairuotojų, užtikrins saugesnį eismą ir 90 km/val. leistiną greitį visame Kaunas–Prienai ruože. Šio ruožo rekonstrukcijos projektas bus įgyvendinamas dviem etapais – pirmame etape iki 2023 m. pabaigos numatomas žemės paėmimas visuomenės poreikiams ir kelio rekonstrukcijos projektavimo darbai, antrame etape – 2024–2026 m. rangos darbai.Rugpjūčio 26 d. Prienuose buvo paminėtos Prienų krašto žydų bendruomenės sunaikinimo 80-osios metinės.Rugpjūčio 27 d. Švietimo ir sporto skyrius Prienų estradoje prie Nemuno organizavo Prienų rajono švietimo bendruomenės pikniką, kuriame susitiko daugiau kaip 200 visų rajono švietimo įstaigų darbuotojų.Rugpjūčio mėn. pagal Prienų rajono savivaldybės administracijai suteiktą „Erasmus+“ akreditaciją Švietimo ir sporto skyriaus parengtam projektui, į kurį įtrauktos visos rajono bendrojo ugdymo mokyklos ir lopšeliai-darželiai, skirtas 82 377,00 eurų finansavimas. Prienų rajono savivaldybės informacija