Ruduo į socialinių darbuotojų sunkią ir atsakingą kasdienybę atlydėjo profesinę šventę – Socialinių darbuotojų dieną. Šia proga rugsėjo 27-ąją Prienų kultūros ir laisvalaikio centre buvo pasveikinti šios profesijos atstovai ir pagerbti geriausieji.   Į šventę susirinkusius socialinius darbuotojus, dirbančius atsakingą darbą įvairiose organizacijose ir įstaigose, ir jų pagalbininkus pasveikino – ir mero Alvydo Vaicekausko vardu – Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, taip pat administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė, Tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Rita Keturakienė. Sveikinusieji dėkojo už nuoširdų rūpinimąsi žmonėmis, profesionalumą, dalijimąsi gerumu, šiluma ir viltimi, linkėjo optimizmo, stiprybės, tikėjimo savo darbo prasme.   Tradiciškai ir šiais metais buvo renkami geriausi rajono socialiniai darbuotojai. Kandidatūras teikė rajono socialinės įstaigos, o jas svarstė administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kuri ir išrinko nugalėtojus.   Geriausiu socialiniu darbuotoju pripažintas Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro socialinio darbuotojo padėjėjas VYTAUTAS BUNEVIČIUS. „Tai nuoširdus ir komunikabilus darbuotojas, turintis autoritetą klientų ir bendradarbių tarpe. Sukaupta patirtis padeda profesionaliai bendrauti ir būti tolerantiškam kitiems žmonėms, neatsižvelgiant į jų tautybę, papročius, nuomones. Šios gerosios jo savybės aiškiai atsiskleidė pasikeitus įprastoms darbo sąlygoms – įvedus Lietuvoje ekstremaliąją padėtį dėl COVID-19 ligos plitimo ir Jiezno paramos šeimai centre pradėjus teikti paslaugas saviizoliacijoje esantiems asmenims, o vėliau – apgyvendinus įvairių tautybių prieglobsčio prašytojus. Jo kasdienybė – nepavargstantis skubėjimas dėl kitų. Pasitelkęs profesinę ir darbo išmintį, rūpestingas rankas ir šilumos kupiną širdį, jis visada šalia tų, kuriems labiausiai reikalinga pagalba“, – taip V. Bunevičių apibūdina kolegos.     Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko vardu padėką ir 1350 eurų piniginę dovaną Geriausiam socialiniam darbuotojui V. Bunevičiui įteikė mero pavaduotoja L. Jakinevičienė, administracijos direktorė J. Zailskienė ir Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja S. Mekionienė.    Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga mero padėkos taip pat įteiktos Jiezno paramos šeimai centro socialinei darbuotojai ir globos koordinatorei ZITAI GRINKEVIČIENEI, Socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo ir slaugytojo padėjėjai ONAI ŠAULINSKIENEI, socialinio darbuotojo padėjėjai DANUTEI LIUTVAITIENEI, Prienų globos namų socialinio darbuotojo padėjėjai LINAI MIELAIKIENEI, socialinei darbuotojai, užimtumo specialistei BIRUTEI BAJORIENEI, užimtumo specialistei LINAI MIELIAUSKIENEI, Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiajai specialistei ZITAI MATUKAITIENEI.   Padėkota ir kitiems socialinio darbo profesionalams, nepriekaištingai atliekantiems ne tik tiesiogines pareigas, bet ir savanoriškai padėjusiems kitoms pagalbos įstaigoms sunkiausiu pandeminiu metu.   Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorės, Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkės Jūratės Zailskienės padėkos už pagalbą socialinėms ir gydymo įstaigoms karantino metu ir savanorišką darbą įteiktos Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinėms darbuotojoms AGNEI DANISEVIČIŪTEI, PAULINAI MICKAITEI, IRENAI DANILEVIČIENEI, JUDITAI LUČKIENEI, socialinio darbuotojo padėjėjoms NIJOLEI ANELEI MINEIKIENEI, RITAI LENČIAUSKIENEI. Kaip pažymėjo ESK pirmininkė, pačiu sunkiausiu metu, kai situacija buvo kritinė ir trūko darbuotojų Veiverių ir Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centruose ir Prienų globos namuose, šių socialinių darbuotojų pagalba buvo neįkainojama.   Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjos Sandros Mekionienės padėkos už profesionalų darbą bei savanorystę įteiktos socialiniams darbuotojams ir jų pagalbininkams – Naujosios Ūtos seniūnijos specialistei ROMAI NAVICKIENEI, Jiezno seniūnijos specialistei EUGENIJAI SARGEVIČIENEI, Stakliškių seniūnijos specialistei ROMUALDAI RADŽIUKYNIENEI, Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro socialinei darbuotojai EDITAI SKALSKIENEI bei Prienų maltiečiams.   Profesinės šventės proga visiems socialiniams darbuotojams Prienų rajono savivaldybė dovanojo nuotaikingą solisto Liudo Mikalausko koncertą. Prienų r. sav. informacija