Prekyba žmonėmis – viena jautriausių nusikalstamų veikų, į kurias įtraukiami asmenys dažnai patiria ne tik fizinį, bet ir psichologinį smurtą. Prevencinis darbas – viena iš sričių, kur turi būti tiek didinamas visuomenės informuotumas, tiek ir stiprinama specialistų kompetencija. Laiku atpažinti pavojai, tinkamai suteikta informacija ar pagalba neabejotinai prisideda prie prekybos žmonėmis reiškinio atskleidimo bei kovos su šia nusikaltimo rūšimi.   Prienų rajono savivaldybės administracija kartu su Prienų rajono švietimo įstaigomis, Bendruomeniniais šeimos namais, Prienų bendruomenės pareigūnėmis ir Lietuvos Caritu spalio mėnesį vykdys iniciatyvą „Pažink prekybos žmonėmis pavojus“. Vykdant prevencinę iniciatyvą, vyks apskritojo stalo diskusija su Užimtumo tarnyba,  Vaikų ir nepilnamečių švietimas (informavimas), mokymai „Visi kartu prieš prekybą žmonėmis“ švietimo ir socialinių paslaugų teikėjams.   Norinčiuosius dalyvauti mokymuose ar gauti kitą informaciją prašome kreiptis į Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorę Dianą Budbergienę tel. +370 659 03594 ar el. p. diana.budbergiene@prienai.lt