Informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 30 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje buvo nutarta Lietuvos partizanų kautynių ir jų ryšininkų, rėmėjų žūties vietai (u. k. 44650), esančiai Ašmintos k., Prienų r., suteikti apsaugą, įrašyti į Kultūros vertybių registrą, nustatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas.     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 12 d., Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši.     Vertinimo tarybos patvirtintas Lietuvos partizanų kautynių ir jų ryšininkų, rėmėjų žūties vietos (u. k. 44650), esančios Ašmintos k., Prienų r., 2021-08-30 nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-KP-2779 yra registruotas Kultūros vertybių registro duomenų bazėje ir skelbiamas adresu https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/93f29b5e-125c-45cf-8ef8-e7950642ad8b.      Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija