Rugsėjo 30 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje apsvarstyti 23 klausimai.   Posėdžio pradžioje pasveikinti spalio mėnesį gimtadienius paminėję Tarybos nariai, pristatyta VšĮ „Prienai“ direktorė, Turizmo ir verslo informacijos centro vadovė Viktorija Strampickaitė.    Patvirtinta Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūra. Prienų rajono savivaldybės administracijoje jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybė buvo priskirta Kultūros, turizmo ir jaunimo skyriui, nuo šiol jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas) bus priskirtas prie į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų. Keisis ir Kultūros, turizmo ir jaunimo skyriaus pavadinimas. Naujasis pavadinimas – Kultūros ir turizmo skyrius. Taip pat, atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimų projektus ir siekiant laiku bei tinkamai pasirengti įstatymų įgyvendinimui, Tarybos pritarimu nuo kitų metų sausio 1 d. Finansų skyrius vadinsis Finansų ir strateginio planavimo skyriumi.   Posėdyje pritarta savivaldybės 2021 metų biudžeto pakeitimams.   Švietimas ir turizmas   Patvirtinti Švietimo pagalbos tarnybos nuostatai ir teikiamų paslaugų įkainiai. Taip pat patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, Prienų meno mokykloje, viešojoje įstaigoje „Prienai“.    Pritarta Pakuonio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai „Aukime kartu“.   Kelių priežiūra    Posėdyje patvirtintas savivaldybės 2021 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašas. Juo vadovaujantis bus užbaigti Pievų g. ir Mėlynių g. dalies Prienuose, Dvaro g. Daukšiagirės k. Pakuonio sen., Pramonės g. Prienuose šaligatvio kapitalinio remonto darbai ir tęsiami Žemaitės g. dalies ir F. Vaitkaus g. dalies Prienuose, Bokšto g. Paprūdžių k. Balbieriškio sen. kapitalinio remonto darbai. Saugiam eismui užtikrinti bus panaudota 6,5 proc. visų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.   Turtas   Pritarta sprendimų projektams, susijusiems su trumpalaikio materialiojo bei nekilnojamojo turto perdavimu valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise rajono švietimo įstaigoms, Prienų meno mokyklai bei panaudos teise – Prienų badmintono klubui, baikerių klubui „Raptorial“, asociacijai Lietuvos judėjimui „Černobylis“, Prienų „Revuonos“ bendruomenei.   Taryba leido Prienų rajono švietimo įstaigoms ne konkurso būdu išnuomoti valgyklų patalpas ir inventorių įmonėms, kurios teiks vaikų maitinimo paslaugas. Taip pat leido Prienų „Žiburio“ gimnazijai nurašyti patikėjimo teise valdomą Prienų rajono savivaldybės turtą – mokyklinį autobusą „Mercedes-Benz Sprinter 311“, pritarė šilumos pirkimo–pardavimo sutarties projektui, perdavė savivaldybei nuosavybės teise priklausančius mokyklinius autobusus patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms, nutraukė mokyklinio autobuso (kurį ruošiamasi taip pat nurašyti) panaudos sutartį su Stakliškių gimnazija.    Posėdyje pritarta ir kitiems sprendimų projektams: dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Prienų rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo, dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo bei savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto nuomos rinkos kaina, taip pat dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, esančių Prienuose ir Jiezne, perdavimo savivaldybei valdyti, naudoti ir jais disponuoti patikėjimo teise.Prienų r. sav. informacija    VšĮ „Prienai“ direktorė V. Strampickaitė