Spalio mėn. 18 d. dieną minima Europos Komisijos kovos prieš prekybą žmonėmis diena. Prekyba žmonėmis – viena jautriausių nusikalstamų veikų, į kurias įtraukiami asmenys dažnai patiria ne tik fizinį, bet ir psichologinį smurtą. Prevencinis darbas– viena iš sričių, kur turi būti tiek didinamas visuomenės informuotumas, tiek ir stiprinama specialistų kompetencija.   Prienų rajono savivaldybės administracija kartu su Prienų rajono švietimo įstaigomis, Bendruomeniniais šeimos namais, Prienų bendruomenės pareigūnėmis ir Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu (KOPŽI) centru spalio mėnesį vykdo iniciatyvą „Pažink prekybos žmonėmis pavojus“.   Paskaitas Prienų rajono gimnazijose vedė KOPŽI centro socialinės darbuotojos Danutė Grimalauskienė ir Deimantė Kazlauskaitė.   Mokymus „Visi kartu prieš prekybą žmonėmis“ švietimo ir socialinių paslaugų teikėjams vedė KOPŽI centro socialinė darbuotoja Kristina Mišinienė.Prienų r. sav. informacija