2021 m. spalio mėn. 27 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti:1. Paverknių piliakalnio su gyvenviete (22697), Birštono r. sav., Birštono sen., Paverknių II k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.Papildoma informacija:Statusas: Paverknių piliakalnis su gyvenviete Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos pozoniai.Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio teritoriją, jo plotą kiek padidinant (padidinant rytų ir pietryčių kryptimi, sutapatinant su preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis, vakarų kryptimi nežymiai patikslinti, sutapatinant su geodeziniais matavimais matuoto žemės sklypo ribomis ir atsižvelgiant į reljefo ypatumus), vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ) 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio (objektas patenka į Nemuno kilpų  regioninio parko Verknės kraštovaizdžio draustinio teritoriją), kultūros paveldo objektui siūloma nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalniui – griovį, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; gyvenvietei – reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras. 2. Babroniu piliakalnio, vad. Pilimi  (16507), Birštono r. sav., Birštono sen., Babronių k. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.Papildoma informacija:Statusas: Babronių piliakalnis, vad. Pilimi Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis, vizualinės apsaugos pozonis.Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio teritoriją, jo plotą kiek padidinant (padidinant rytų kryptimi, sutapatinant su kadastriniais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis, vakarų ir pietų kryptimis nežymiai patikslinti, atsižvelgiant į reljefo ypatumus), vadovaujantis Lietuvos Respublikos NKPAĮ 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis neapibrėžti vizualinės apsaugos ir apsaugos nuo fizinio poveikio pozonių (objektas patenka į Verknės kraštovaizdžio draustinio teritoriją), kultūros paveldo objektui siūloma nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, šlaitus, pylimus (3), griovius (3), terasą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.3. Nemajūnų piliakalnio, vad. Pilale (5512), Birštono r. sav., Birštono sen., Nemajūnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.Papildoma informacija:Statusas: Piliakalnis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, vizualinės apsaugos pozonis.Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio teritoriją, jo plotą kiek padidinant (teritorijos ribas siūloma apibrėžti sutapatinant preliminariais matavimais matuoto žemės sklypo ribomis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos NKPAĮ 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis neapibrėžti vizualinės apsaugos ir apsaugos nuo fizinio poveikio pozonių (objektas patenka į Nemuno kilpų kraštovaizdžio draustinio teritoriją), kultūros paveldo objektui siūloma nustatyti vertingąsias savybes: reljefą, aikštelę, šlaitus, kultūrinį sluoksnį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį.Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.4. Kieliško piliakalnio su gyvenviete (22573), Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Kieliško k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.Papildoma informacija:Statusas: Kieliško piliakalnis su gyvenviete Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos zona.Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio su gyvenviete teritoriją, jo plotą padidinant (padidinant šiaurės ir rytų kryptimis, sumažinant vakarų kryptimi, rytų ir pietų kryptimis teritoriją apibrėžti sutapatinant preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribomis, pietvakarių kryptimi – sutapatinant geodeziniais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis, vakarų ir šiaurės kryptimis apibrėžti pagal reljefo ypatumus), vadovaujantis galiojančiais teisės aktais apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį, jį sumažinant visomis kryptimis (vakarų, šiaurės ir rytų kryptimis ribas apibrėžti pagal reljefo ypatumus ir sutapatinant su preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribomis, o pietų kryptimi – sutapatinant su preliminariais matavaimais suformuoto žemės sklypo ribomis), neapibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio, kadangi jis patektų į siūlomą apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalniui – reljefą, aikštelę, pylimą, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; gyvenvietei – reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.5. Pabarsčių piliakalnio (5511), Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Pabarsčių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.Papildoma informacija:Statusas: Pabarsčių piliakalnis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos zona.Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio teritoriją,  jos plotą kiek padidinant (padidinant visomis kryptimis, sutapatinant su preliminariais matavimais matuotų žemės sklypų ribomis), vadovaujantis galiojančiais teisės aktais apibrėžti vizualinį apsaugos pozonį, jį sumažinant visomis kryptimis, neapibrėti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio, nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.6. Čiudiškių piliakalnio su gyvenviete (22579), Prienų r. sav., Išlaužo sen., Čiudiškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.Papildoma informacija:Statusas: Čiudiškių piliakalnis su gyvenviete Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažinta valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos zona.Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio su gyvenviete teritoriją, jos plotą kiek padidinant (padidinant visomis kryptimis, šiaurės rytų kryptimi teritorijos ribas apibrėžti jas sutapatinant su geodeziniais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis, kitomis kryptimis – pagal reljefą), vadovaujantis galiojančiais teisės aktais apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, jo teritoriją padidinant (padidinant pietų, pietvakarių kryptimi, sumažinant šiaurės kryptimi), vizualinį apsaugos pozonį, jį sumažinant (sumažinant šiaurės ir pietų kryptimis),  nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalniui – reljefą, aikštelę, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; gyvenvietei – reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.7. Bačkininkėlių piliakalnio su gyvenviete (22583), Prienų r. sav., Pakuonių sen., Bačkininkėlių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.Papildoma informacija:Statusas: Bačkininkėlių piliakalnis su gyvenviete Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos zona.Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio su gyvenviete teritoriją, jo plotą padidinant (vakarų ir šiaurės kryptimis teritorijos ribas sutapatinant su preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribomis, šiaurės rytų kryptimi teritorijos ribas sutapatinant au geodeziniais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis, šiaurės vakarų kryptimi teritoriją apibrėžti, atsižvelgiant į reljefo ypatumus), vadovaujantis galiojančiais teisės aktais apibrėžti vizualinį apsaugos pozonį, jo plotą sumažinant, neapibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalniui – reljefą, aikštelę, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; gyvenvietei – reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.8. Pelekonių senovės gyvenvietės (2562), Prienų r. sav., Jiezno sen., Pelekonių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.Papildoma informacija:Statusas: Pelekonių senovės gyvenvietė Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos zona.Aktu siūloma: apibrėžti senovės gyvenvietės teritoriją, jo plotą sumažinant (visomis kryptimis teritorijos ribas apibrėžti sutapatinant su preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis,), vadovaujantis Lietuvos Respublikos NKPAĮ 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio (objektas patenka į Nemuno kilpų  regioninio parko Daukantų geomorfologinio draustinio teritoriją), nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.9. Kurklių pilkapyno, vad. Švedkapiais (1876), Anykščių r. sav., Kurklių sen., Kurklių I k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.Papildoma informacija:Statusas: Kapinynas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažinta valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija.Aktu siūloma: apibrėžti pilkapyno teritoriją, jo plotą padidinant (padidinant rytų ir vakarų kryptimis, teritoriją apibrėžti pagal pilkapių išsidėstymą, šiaurės vakarų ir pietvakarių kryptimis teritorijos ribas apibrėžti iki miško keliuko), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės rytų ir rytų kryptimis nuo pilkapyno teritorijos), nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, sampilų pagrindus juosiančius griovius ar pailgas duobes, kapus), regioninį reikšmingumo lygmenį.Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.10. Kurklių, Užušilių pilkapyno (25973), Anykščių r. sav., Kurklių sen., Užušilių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.Papildoma informacija:Statusas: Pilkapynas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.Aktu siūloma: atsižvelgiant į pilkapių paplitimą ir reljefą, apibrėžti pilkapyno teritoriją, jo plotą sumažinant (sumažinant vakarinėje ir pietrytinėse dalyse, padidinant šiaurės rytų kryptimi), vietoje vizualinės apsaugos pozonio, pietryčių ir šiaurės rytų kryptimis apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, siūloma nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, sampilus), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.11. Pilotiškių akmens, vad. Akmenine pinigine (3789), Prienų r. sav., Naujosios Ūtos sen., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.Papildoma informacija:Statusas: Pilotiškių akmuo, vad. Akmens pinigine Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.Aktu siūloma: apibrėžti akmens teritoriją, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais apibrėžti fizi ės apsaugos pozonį, nustatyti vertingąsias savybes (natūralų riedulį), regioninį reikšmingumo lygmenį.Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.12. Pramiežių pilkapyno (5528), Prienų r. sav., Stakliškių sen., Pramiežių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.Papildoma informacija:Statusas: Pramiežių pilkapynas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos zona.Aktu siūloma: apibrėžti pilkapyno teritoriją, jo plotą nežymiai sumažinant (rytų kryptimi apibrėžti pagal reljefo ypatumus, šiaurės rytų kryptimi teritorijos ribas apibrėžti sutapatinant su preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis, kitomis kryptimis – pagal pilkapių išsidėstymą), vadovaujantis Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nuostatomis, neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, pietų ir vakarų kryptimis apibrėžti fizinės apsaugos pozonį, nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, sampilus juosiančias duobes ar griovius), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.13. Kaniavėlės piliakalnio, vad Apykopu (3656), Varėnos r. sav., Kaniavos sen., Kaniavėlės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.Papildoma informacija:Statusas: Kaniavėlės piliakalnis, vad Apykopu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos zona.Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio teritoriją, jo plotą padidinant (padidinant visomis kryptimis, pietų ir rytų kryptimis teritorijos ribas apibrėžti sutapatinant su preliminariais ir geodeziniais matavimais matuotų gretimų žemės sklypų ribomis, vakarų ir šiaurės kryptimis – pagal reljefo ypatumus), vadovaujantis galiojančiais teisės aktais apibrėžti vizualinį apsaugos pozonį, jį sumažinant (sumažinant šiaurės ir pietų kryptimis),  nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, pylimą, griovį, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.14. Andriūnų kalno, vad. Aukakalniu (3685), Varėnos r. sav., Varėnos sen., Andriūnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.Papildoma informacija:Statusas: Senovės gyvenvietė Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažinta valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos zona.Aktu siūloma: apibrėžti kalno teritoriją, jo plotą padidinant (padidinant vakarų, šiaurės ir rytų kryptimis, sutapatinant kadastriniais matavimais matuotų žemės sklypų ribomis, pietryčių, pietų ir pietvakarų kryptimis teritorijos ribas apibrėžti pagal reljefo ypatumus), vadovaujantis galiojančiais teisės aktais apibrėžti vizualinį apsaugos pozonį, nustatyti vertingąsias savybes (reljefą), regioninį reikšmingumo lygmenį.Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija