Artėjant Visų šventųjų ir Vėlinių dienai Prienų rajono savivaldybės meras A. Vaicekauskas pagerbė Anapilin išėjusių Seimo narių ir Prienų miesto garbės piliečių, palaidotų Prienų krašte, atminimą.    Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios šventoriuje tylos minutei sustojo prie šiais metais amžinybėn iškeliavusio Prienų Garbės piliečio monsinjoro Juozo Užupio kapo. Naujosiose miesto kapinėse savivaldybės vadovas padėjo gėlėmis papuoštas žvakes buvusio Seimo nario, pirmojo atkurtos Lietuvos šaulių sąjungos pirmininko  Aleksandro Bendinsko, o Nemajūnų kapinėse – buvusio Seimo nario Juozo Palionio atminimui. Daugiau nei prieš savaitę sukako 10 metų, kaip Seimo nario J. Palionio nėra tarp mūsų.   Prienų miesto garbės piliečių – Lietuvos partizanų Antano Lukšos ir Juozo Lukšos-Daumanto, taip pat Stakliškių midaus gamyklos įkūrėjo Aleksandro Sinkevičiaus – atminimui simbolinės žvakelės taip pat bus uždegtos Veiverių skausmo kalnelyje ir Stakliškių kapinėse.    Tradiciškai prieš Visus šventuosius ir Vėlines visų Prienų rajono savivaldybės seniūnijų darbuotojai sutvarkė Lietuvos laisvės gynėjų, Lietuvos savanorių, žuvusių dėl Lietuvos nepriklausomybės, kapus ir kapavietes, pagerbė jų atminimą padėdami gėlių ir uždegdami žvakeles.Prienų r. sav. informacija