2021 m. mūsų rajone buvo pirmą kartą įgyvendintas dalyvaujamasis biudžetas, kurio pagrindinis tikslas – įtraukti gyventojus į sprendimų priėmimą ir suteikti galimybę patiems spręsti, kaip panaudoti dalį savivaldybės biudžeto lėšų.  Spalio pabaigoje vyko „Transparency International“ Lietuvos skyriaus organizuotas nuotolinis Dalyvaujamojo biudžeto forumas, kurio metu buvo pristatyta dalyvaujamojo biudžeto studija. Galime pasidžiaugti, kad iš 22 savivaldybių, 2021 m. įgyvendinusių dalyvaujamuosius biudžetus, Prienų rajono savivaldybė buvo vienintelė, kuriai pavyko įtraukti daugiau nei 20 proc. gyventojų.  Didelis gyventojų įsitraukimas, idėjų gausa ir palaikymas balsuojant rodo, kad toks sprendimų priėmimas yra tikrai patrauklus ir priimtinas. Galime drąsiai sakyti, kad ši iniciatyva pasiteisino ir kitais metais bus tęsiama.Prienų r. savivaldybės informacija