Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) 2021-10-04 posėdyje buvo nutarta:
patikslinti Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapų II (u. k. 40256), esančių Raudonupio k., Prienų r. duomenis Kultūros vertybių registre: patikslinti vertingąsias savybes, nustatyti vietinį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritoriją, jos ribas sutapatinant su suformuoto žemės sklypo ribomis;
suteikti apsaugą Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Juozo Baltrušaičio-Tigro kautynių ir žūties vietai (u. k. 45805), esančiai Grigaliūnų k., Prienų r., įrašyti į Kultūros vertybių registrą, nustatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas;
suteikti apsaugą Lėsiškio kaimo nacizmo aukų žudynių vietai (u. k. 45808), esančiai Lėsiškio k., Prienų r., įrašyti į Kultūros vertybių registrą, nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas;
suteikti apsaugą Lietuvos partizano Klemenso Garbaravičiaus-Ąžuolo kautynių vietai (u. k. 45797), esančiai Puziškių k., Prienų r., nustatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas.
suteikti apsaugą Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Juozo Stravinsko-Kardo, Žiedo ir kitų rinktinės štabo partizanų kautynių ir žūties vietai (u. k. 44822), esančiai Blindžiakupsčio k., Prienų r., įrašyti į Kultūros vertybių registrą, nustatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos
suteikti apsaugą Lietuvos partizano Vytauto Jurkevičiaus-Plauko kautynių ir žūties vietai (u. k. 45030), esančiai Naravų k., Prienų r., įrašyti į Kultūros vertybių registrą, nustatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas.
   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 12 d., Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši.Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija