Informuojame, kad 2021-10-27 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje buvo nutarta patikslinti Pramiežių pilkapyno (u. k. 5528), esančio Pramiežių k., Prienų r,. duomenis Kultūros vertybių registre: nustatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ir apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio ribas.     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 12 d., Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši.     Vertinimo tarybos patvirtintas Pramiežių pilkapyno (u. k. 5528), esančio Pramiežių k., Prienų r. 2021-10-27 nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-VL-1796 yra registruotas Kultūros vertybių registro duomenų bazėje ir skelbiamas adresu: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/e22b8cc6-79db-4d88-8d52-8f99a58e5bfd     Pramiežių pilkapynui (u. k. 5528), jo teritorijai ir apsaugos zonai taikomi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimai.     Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija