Paskutiniame šių metų posėdyje svarstyta 17 klausimų. Iš darbotvarkės buvo išbraukti 4 klausimai, susiję su nevyriausybinių organizacijų taryba ir trumpalaikio turto perdavimu.     Posėdžio pradžioje Tarybai buvo pristatytas naujasis Jiezno PSPC direktorius Modestas Dimša. Direktorius trumpai supažindino su pakeitimais įstaigoje, padėkojo Tarybos nariams už palankius sprendimus ir atsakė į pateiktus klausimus.   Administracijos struktūros, biudžeto pakeitimai, projektai   Taryba pritarė Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros pokyčiams, nustatydama, kad Savivaldybės gydytojas bus tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui, o Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus pavadinimas bus keičiamas į Socialinės paramos.   Pritarta, kad Prienų rajono savivaldybės administracija dalyvaus partnerio teisėmis projekte „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“. Įgyvendinus projektą, saugomose teritorijose bus įrengti informaciniai kelio ženklai, taip pat naujai įrengti arba pakeisti ženklai prie vietinės reikšmės kelių.    Daugumos Tarybos narių pritarimu į Prienų rajono vietos veiklos grupės visuotinį narių susirinkimą deleguotas Savivaldybės administracijos direktorius, o jo laikino nedarbingumo, komandiruočių, atostogų ir kitais atvejais, kai jis negali vykdyti pareigų dėl objektyvių priežasčių, – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.    Patvirtinti 2021 m. Prienų rajono savivaldybės biudžeto pakeitimai. Pažymėtina, kad savivaldybės biudžeto pajamos didėja 812,1 tūkst. eurų, o šių metų biudžeto planas bus įvykdytas.    Švietimas, kultūra, jaunimo ir socialiniai reikalai   Patvirtinti Prienų švietimo pagalbos tarnybos nuostatų pakeitimai. Taip pat patvirtinta pakeista Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis. Po pakeitimų Taryboje dirbs: Giedrė Aukštakalnė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė; Andrius Grumadas, asociacijos „Laimingas Prienų kraštas“ narys; Loreta Jakinevičienė, Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja; Vytautas Jonelis, Prienų rajono savivaldybės tarybos narys; Mindaugas Rukas, Prienų rajono savivaldybės tarybos narys; Jūratė Saikevičiūtė, asociacijos „Laimingas Prienų kraštas“ narė; Austė Stankevičiūtė, asociacijos „Laimingas Prienų kraštas“ narė; Austėja Suchockaitė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos prezidentė, asociacijos „Laimingas Prienų kraštas“ narė. Nustatyta, kad šis sprendimas įsigalios 2022 m. sausio 1 d.   Patvirtinti viešosios įstaigos „Prienai“ teikiamų paslaugų įkainiai. Tai leis įstaigai vykdyti veiklą ir gauti lėšų.    Patvirtintas Prienų kultūros ir laisvalaikio centro didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 32, pridėjus 0,5 etato projektui „Atvira jaunimo erdvė „Prienas“ administruoti ir projekto veikloms įgyvendinti. Ir 2022 m. ketinama tęsti pradėtas veiklas bei plėsti jas į atokesnes rajono vietas.   Taryba pripažino netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimą „Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pakeitus Socialinių paslaugų katalogą ir laikino atokvėpio paslaugą išskyrus kaip atskirą socialinės paslaugos rūšį, laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo tvarkos aprašas neteko aktualumo.    Turto klausimai   Tarybai pritarus, Prienų rajono Šilavoto bendruomenės centrui ir Šilavoto Davatkyno bendruomenei perduotos valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir šiuo metu Šilavoto pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomos negyvenamosios patalpos bendruomenių nuostatuose numatytoms veikloms (išskyrus komercines) vykdyti. Taip pat leista viešo konkurso būdu 10 metų išnuomoti 24,78 kv. m patalpas, esančias Jiestrakio k., Šilavoto sen. (nustatytas turto nuompinigių dydis – 2 eurai už 1 kv. m), Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai perduotas trumpalaikis turtas (absorbantas TDD, dūmų davikliai, mini bonos), kurio vertė – 3,138 tūkst. eurų.    Patvirtinti ir kiti su ilgalaikio bei trumpalaikio turto valdymu susiję klausimai.   Šventiniai palinkėjimai ir Tarybos narių pareiškimai bei paklausimai    Meras A.Vaicekauskas, linkėdamas gražių švenčių ir darbingų ateinančių metų, padėkojo Tarybos nariams už bendrą darbą ir produktyvius metus.    Tarybos narys V. Kupstas pranešė, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. atsisako Tarybos nario pareigų, kadangi, kaip tikino, planuoja skirti daugiau laiko kitoms veikloms. Nepartinis V. Kupstas į Prienų rajono savivaldybės tarybą buvo išrinktas pagal partijos „Tvarka ir teisingumas“ sąrašą. Taryboje jį turėtų pakeisti ankstesnėje kadencijoje dirbusi A. Deltuvienė.    Keletas Tarybos narių pateikė Savivaldybės vadovams klausimų, į kuriuos bus atsakyta jau kitais metais. Prienų r. sav. informacija