2022 m. vasario 7 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:     <…>.     12. Lietuvos partizanų kapo (45194), Pievų g. 1A, Pakuonio mstl., Pakuonio sen., Prienų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos suteikimo.     Papildoma informacija:     Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-02-08 raštas Nr. (6.1.)2-50.     Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, jų pobūdį, reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritoriją suformuotame sklype.     13. Lietuvos partizano Jurgio Mikušausko-Blakės kapo (44260), Šiauliškių k., Išlaužo sen., Prienų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos suteikimo.     Papildoma informacija:     Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-02-08 raštas Nr. (6.1.)2-50.     Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, jų pobūdį, reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritoriją suformuotame sklype.     Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.     Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/fzZcp7Yk47g7MLq.      Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija