Šių metų vasario 8 d. Prienuose vyks Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) išvažiuojamasis posėdis. Planuojama svarstyti klausimą dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Lietuvos kariuomenės V-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio pulko antrojo bataliono ir III-ojo artilerijos pulko trečiosios grupės Prienų karinio miestelio pastatų komplekso (u. k. 28258), Prienų rajono sav., Prienų sen., Prienų m., Vytenio g., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.     Papildoma informacija:     Statusas – valstybės saugomas.    Svarstymo motyvas – gautas kreipimasis dėl kompleksinio objekto – Lietuvos kariuomenės V-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio pulko antrojo bataliono ir III-ojo artilerijos pulko trečiosios grupės Prienų karinio miestelio pastatų komplekso (u. k. 28258) teritorijos ribų tikslinimo, vertingųjų savybių: kapsulių sandėlio liekanų, pirmojo amunicijos sandėlio liekanų, antrojo amunicijos sandėlio liekanų išbraukimo iš teritorijos vertingųjų savybių sąrašo bei apsaugos panaikinimo kompleksinei daliai – valgyklos pastatui (u. k. 41162).       Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija