Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2021-12-13 posėdyje buvo nutarta:     1. suteikti apsaugą Lietuvos partizanų Kazimiero Celiešiaus-Vaidoto ir Petro Žiobos-Bijūno kautynių ir žūties vietai (u. k. 45054), esančiai Rūdupio k., Prienų sen., Prienų r., įrašyti į Kultūros vertybių registrą, nustatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas;     2. suteikti apsaugą Lietuvos partizano Vinco Gruodžio-Žilvičio kapui (u. k. 45053), esančiam Važatkiemio k., Prienų sen., Prienų r., įrašyti į Kultūros vertybių registrą, nustatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas.     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 12 d., Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši.     Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija