Vasario 8 d. Savivaldybėje vyko pasitarimas su Birštono savivaldybės atstovais dėl dalyvavimo ilgalaikės švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ projekte. Pasitarime dalyvavo Prienų rajono ir Birštono savivaldybių merai A. Vaicekauskas ir N. Dirginčienė, administracijų direktorės J. Zailskienė ir J. Tirvienė, Prienų rajono savivaldbės administracijos direktorės pavaduotojas A. Marcinkevičius, mero patarėja A. Dargužienė, savivaldybių švietimo vadovai R. Zailskas ir J. Jablonskienė.   „Tūkstantmečio mokyklų“ projekte gali dalyvauti savivaldybės, kuriose mokosi daugiau nei 1000 mokinių. Mažosios, kuriose yra mažiau mokinių, gali sutelkti pajėgumus ir dalyvauti su kitomis savivaldybėmis. Tuo tikslu ir vyko dviejų kaimyninių savivaldybių pasitarimas, kuriame priimtas principinis susitarimas dėl bendradarbiavimo, teikiant paraišką pirmame etape ir įgyvendinant projektą.Prienų r. sav. informacija