Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) informuoja, kad 2022 m. kovo 7 d. 13 val. Departamento penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje planuojama svarstyti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto (toliau – Aktas) projektus dėl apsaugos reikalingumo naujai atskleistiems kultūros paveldo objektams:     ♦ Lietuvos partizanų ryšininkės Mortos Linkaitės-Jūros kapui (45856), Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų rajono sav.     ♦ Lietuvos partizanų ryšininkės Birutės Giedraitienės-Palmos kapui (45855), Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų rajono sav.      Su Akto projektu galima susipažinti https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/JZGNCpTsDrGc5D3     Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija