Kviečiame Prienų rajono savivaldybėje registruotus ir (ar) savo veiklą rajone vykdančius, pelno nesiekiančius fizinius ir juridinius asmenis, atitinkančius Fizinio aktyvumo ir sporto veiklos skatinimo priemonės lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo reikalavimus, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui teikti užpildytas fizinio aktyvumo ir sporto veiklų, kurias planuojama vykdyti 2022 metais, paraiškas (paraiškos forma). Paraiškos bus registruojamos iki kovo 18 d. 15.45 val. arba gautos registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiškos buvo išsiųstos iki kovo 18 d. adresu: Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, 59126 Prienai. Užpildytas ir pasirašytas paraiškas taip pat galima siųsti el. paštu [email protected]. Paraiškos, pateiktos po kovo 18 d., nebus vertinamos.      Tinkamos finansuoti veiklos:      1. veiklos, skatinančios grupių ar pavienių asmenų fizinį aktyvumą;    2. rajoninio, regioninio, nacionalinio ir tarptautinio lygmens sporto renginių organizavimas ir (ar) dalyvavimas juose;      3. veiklos, kuriomis siekiama socialinės sporto plėtros, gerinančios tikslinių gyventojų grupių sveikatą ir darbingumą.      Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką, pasirinkdamas vieną iš nurodytų tinkamų finansuoti veiklų.     Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Artiomas Marchockis (tel. 8 683 13 844, el. p. [email protected]) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. teiks konsultacijas su paraiškų teikimu susijusiais klausimais.      Prienų r. sav. informacija