2022 m. kovo 2 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame planuojama svarstyti:19. Stakliškių piliakalnis II su gyvenviete (34849), Prienų r. sav., Stakliškių sen., Stakliškės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo. Papildoma informacija: Statusas: Stakliškių II piliakalnis (16369) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“ paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu. 2012-02-07 Departamento Vertinimo tarybos nutarimu Nr. KPD-RM-1718 buvo patikslintos kultūros paminklo vertingosios savybės ir šis piliakalnis kartu su gyvenviete (anksčiau nebuvo registruota), tapo kaip kompleksinis objektas. Stakliškių piliakalnis II su gyvenviete (34849) 2020-12-01 įsakymu Nr. Į-346 inicijuotas skelbti valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.Akto parengimo tikslai/motyvai: vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį. Aktu siūloma: apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį, į kurį patektų šešių preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų dalys, patikslinti vertingąsias savybes. Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.  20. Stakliškių pilkapynas (25176), Prienų r. sav., Stakliškių sen., Stakliškės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo. Papildoma informacija: Statusas: Stakliškių pilkapynas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu. Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.Akto parengimo tikslai/motyvai: vadovaujantis galiojančiais teisės aktais neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį.Aktu siūloma: neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, kuris patektų į vieną preliminariais matavimais suformuotą žemės sklypą, patikslinti vertingąsias savybes. Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.     2022 m. kovo 7 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:12. Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Juozo Stravinsko-Kardo, Žiedo ir kitų partizanų slėptuvės-bunkerio vietos (45861), Kliokiškės k., Išlaužo sen., Prienų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.Papildoma informacija:Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri patenka į kadastrinių matavimų pagrindu suformuotą žemės sklypą.Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2020-12-30 raštas Nr.(6.1.)2-713.13. Lietuvos partizanų Povilo Petraičio-Geručio, Henriko Jakimavičiaus -Kirvio kautynių ir žūties vietos (45885), Mato Šalčiaus g. 25, Čiudiškių k., Išlaužo sen., Prienų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.Papildoma informacija:Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri patenka į suformuotą žemės sklypą.Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2020-12-30 raštas Nr.(6.1.)2-713.14. Nacizmo aukos Antano Krasausko kapo (45887), Šilavoto k., Šilavoto sen., Prienų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimoPapildoma informacija:Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri patenka į nesuformuotą žemės sklypą.Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2020-12-30 raštas Nr.(6.1.)2-713.15. Lietuvos partizanų ryšininkės Mortos Linkaitės-Jūros kapo (45856), Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.Papildoma informacija:Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri patenka į suformuotą žemės sklypą.Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2020-12-30 raštas Nr.(6.1.)2-713.16. Nacizmo aukos Antano Senavaičio kapo (45886), Šilavoto k., Šilavoto sen., Prienų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.Papildoma informacija:Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri patenka į nesuformuotą žemės sklypą.Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2020-12-30 raštas Nr.(6.1.)2-713.17. Lietuvos partizanų ryšininkės Birutės Giedraitienės-Palmos kapo (45855), Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.Papildoma informacija:Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri patenka į suformuotą žemės sklypą.Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2020-12-30 raštas Nr.(6.1.)2-713.19. Nacizmo aukų Anelės Mikušauskaitės ir Povilo Mikušausko kapo (45884), Šilavoto k., Šilavoto sen., Prienų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.Papildoma informacija:Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri patenka į nesuformuotą žemės sklypą.Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2020-12-30 raštas Nr.(6.1.)2-713.20. Knygnešio, kunigo Antano Radušio kapo (45862), Šilavoto k., Šilavoto sen., Prienų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.Papildoma informacija:Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri patenka į nesuformuotą žemės sklypą.Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2020-12-30 raštas Nr.(6.1.)2-713.Posėdis vyks nuotoliniu būdu 13 val.Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rasa Visockaitė, tel. nr. 8 666 54779. Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/JZGNCpTsDrGc5D3 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija