Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-02-07 posėdyje buvo nutarta:     1. suteikti apsaugą Lietuvos partizanų kapui (u. k. 45194), esančiam Pievų g. 1A, Pakuonio mstl., Pakuonio sen., Prienų r. sav., įrašyti į Kultūros vertybių registrą, nustatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas;     2. suteikti apsaugą Lietuvos partizano Jurgio Mikušausko-Blakės kapui (u. k. 44260), esančiam Šiauliškių k.., Išlaužo sen., Prienų r. sav., įrašyti į Kultūros vertybių registrą, nustatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas.     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 12 d., Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši.      Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija