2022 m. kovo 9 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.     Planuojama svarstyti:     1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Dambravos senkapiui, vad. Prancūzkalniu (u. k. 3785), Prienų r. sav., Išlaužo sen., Dambravos k., panaikinimo.Statusas – registruotas Kultūros vertybių registre.Papildoma informacija:Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Dambravos senkapiui, vad. Prancūzkalniu, atsižvelgiant į 1988 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos ir 2021 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų rezultatus.Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.     2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Nešeikių senkapiui, (u. k. 3775), Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Nešeikių k., apsaugos panaikinimo.Statusas – registruotas Kultūros vertybių registre.Papildoma informacija: Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Grikapėdžio senovės gyvenvietei, atsižvelgiant į 1988 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos ir 2021 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų rezultatus.Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.      Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija