Kelių priežiūrai šiais metais Savivaldybė žada skirti dar daugiau dėmesio. Tai rodo ir kovo 7 d. seniūnų pasitarime aptarta kelių priežiūros problemos ir šiuo metu rengiamas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Nors pinigai iš Kelių direkcijos dar nepasiekė Savivaldybės, administracijos direktorė J. Zailskienė ragino seniūnus planuoti, o esant tinkamoms oro sąlygoms pradėti kelių tvarkymo darbus ir įsisavinti pirmąsias iš savivaldybės biudžeto paskirtas lėšas. Taip pat priminė el. paštą lakd@lakd.lt, juo seniūnai ir gyventojai gali pranešti apie blogus kelius, kuriuos prižiūri Kelių direkcija.   Pristatydama naują Aprašą Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė R. Baranauskienė atkreipė dėmesį, kad seniūnijų seniūnai turės pateikti Savivaldybės administracijai išplėstinėse seniūnaičių sueigose patvirtintus sąrašus kelių, kuriuose prašoma atlikti naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto darbus ir paprastojo remonto darbus, atliekamus ne mažesniame kaip 1000 m² plote. Nurodyti reikės ne daugiau kaip po tris objektus (trys objektai kapitalui formuoti ir trys objektai paprastajam remontui) iš seniūnijos su išsamiu vertinimu pagal Apraše pateiktus vertinimo kriterijus. Komisija pagal pateiktus seniūnijų objektų sąrašus ir Apraše nurodytus vertinimo kriterijus sudarys tiek kapitalinio remonto, tiek paprastojo remonto darbų prioritetinius sąrašus Kapitalinio remonto trejų metų prioritetiniame objektų sąraše galės būti ne daugiau kaip 36 objektai, o paprastojo remonto trejų metų prioritetiniame objektų sąraše – ne daugiau kaip 24 objektai rajone. Prioritetiniai objektų sąrašai bus tvirtinami Savivaldybės tarybos.   Aprašu siekiama užtikrinti rajono vietinės reikšmės kelių gerą būklę, skaidrų ir tinkamą lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, darnaus judumo priemonėms diegti, paskirstymą ir naudojimą.   Seniūnų pasitarime paliesti ir kiti aktualūs klausimai – dėl pagalbos ukrainiečiams, dėl patvirtintų prekybos vietų rajone, melioracijos griovių tvarkymo, keleivių pavėžėjimo ir t. t.   Bendrojo skyriaus vedėja J. Mickevičienė pakvietė seniūnus, gavus informaciją iš Savivaldybės ar sužinojus patiems apie atvykusias į mūsų kraštą ukrainiečių šeimas, pasidomėti, kokios pagalbos šeimoms reikia, informuoti šeimas apie mūsų rajone esančias galimybes mokytis, dirbti, lankyti darželį ir pan. Taip pat pabrėžta, kad Savivaldybės svetainėje skiltyje „Pagalba Ukrainai“ skelbiama visa aktuali informacija Ukrainos piliečiams ir jų šeimų nariams, svarbūs kontaktai ir kt.   Mero pavaduotoja L. Jakinevičienė informavo apie Keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijoje svarstytus kai kurias seniūnijas liečiančius klausimus (dėl stotelių pavadinimo Balbieriškio seniūnijoje, Naujosios Ūtos, Jiezno seniūnijų gyventojų prašymai dėl patogesnio susisiekimo) ir patikino, kad artimiausiu metu bus pateikti Komisijoje priimti siūlymai.   Administracijos direktorė paprašė seniūnų paraginti gyventojus aktyviau registruoti savo namų adresus ir palengvinti darbą specialiosioms tarnyboms, kurios prireikus gali pavėluoti suteikti pagalbą, taip pat informavo, kad Savivaldybė baigia tikslinti rajone esančių slėptuvių gyventojams pavojaus atveju sąrašą. Kai tik šis sąrašas bus užbaigtas, informacija bus paskelbta Savivaldybės svetainėje, socialiniuose tinkluose bei atsiųsta seniūnams paskelbti seniūnijų feisbuko paskyrose.Prienų r. sav. informacija