Vasario 4 ir 11 d. Švietimo ir sporto skyrius organizavo nuotolinius mokyklų vadovų pasitarimus, kuriuose aptartas ikimokyklinio ugdymo grupių darbas vasarą, dalyvavimas „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje bei kiti aktualūs klausimai.Vasario 4 d. vyko nuotolinis Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdis. Posėdyje aptarta epidemiologinė situacija rajone.Vasario 8 d. Prienuose vyko Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos išvažiuojamasis posėdis, kurio metu svarstytas klausimas dėl Prienų karinio miestelio pastatų komplekso teritorijos ribų bei dalies komplekso pastatų vertingųjų savybių tikslinimo. Meras A. Vaicekauskas komisijos nariams išsakė savivaldybės ir toje teritorijoje esančių žemės sklypų savininkų lūkesčius – prašė įvertinti buvusios valgyklos pastato (kuris yra avarinės būklės) apsaugos lygį, taip pat užstatymo galimybes suformuotuose gyvenamųjų namų paskirties žemės sklypuose, patenkančiuose į paveldo teritoriją.Vasario 8 d. vykusiame Prienų rajono ir Birštono savivaldybių vadovų pasitarime sutarta bendradarbiauti „Tūkstantmečio mokyklų“ projekte.Vasario 8 d. Prienų rajono savivaldybės iniciatyva vyko vieša diskusija dėl buvusio Prienų alaus bravoro savininko B. Šakovo ir jo žmonos atminimo įamžinimo.Vasario mėn. išrinkti geriausi Prienų krašto sportininkai.Vasario mėn. paskirstytos lėšos 23 neformaliojo vaikų švietimo teikėjams, kurie vykdo Neformaliojo vaikų švietimo programas nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d. Šias neformaliojo vaikų švietimo veiklas lanko 941 mokinys.Vasario 15 d. išrinkti Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ nominantai.Vasario mėn. vyko Savivaldybės eismo saugumo komisijos posėdis. Posėdyje svarstyti klausimai dėl greitį ribojančių kelio ženklų pastatymo Pociūnų kaime ir dėl automobilių statymo prie parduotuvės, esančios Balbieriškio miestelyje.Vasario 24 d. vyko bendras Ekstremaliųjų situacijų komisijos ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdis, kurio metu buvo apžvelgta situacija, susiklosčiusi Rusijai užpuolus Ukrainą.Vasario 24 d. vyko Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame apsvarstyti 28 klausimai. Posėdyje buvo pristatyta Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaita, patvirtinti rajono sveikatos priežiūros įstaigų įstatai, nauji Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Prienų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai, pritarta Prienų rajono savivaldybės kelių (gatvių) rekonstrukcijos ar remonto trejų metų prioritetiniam objektų sąrašui, priimti kiti sprendimai.Vasario 28 d. Prienų Laisvės aikštėje vyko Savivaldybės inicijuota paramos Ukrainai akcija ir trumpa kultūrinė programa. Tądien ukrainiečiams buvo paaukota daug drabužių, patalynės ir kitų daiktų. Prienų rajono savivaldybės informacija