Balandžio 4 d. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo posėdis. Posėdyje bus svarstoma:      1. Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Vytauto Menkevičiaus-Spyglio ir kitų partizanų kautynių ir žūties vietos (31698),Juodaraiščio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.     Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri patenka į kadastrinių matavimų pagrindu suformuotą žemės sklypą.     Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-03-02 raštas Nr. (6.1.)2-97A.      2. Lietuvos partizanų užkasimo vietos ir kapų II (46044), Šilavoto k., Prienų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.      Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją. Sklypas, į kurį patenka objekto teritorija, nesuformuotas.     Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-03-02 raštas Nr. (6.1.)2-97A.      3. Lietuvos partizanų kautynių ir Marcinkevičiaus-Putino žūties vietos (46045), Pakeklio k., Veiverių sen., Prienų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.     Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri patenka į kadastrinių matavimų pagrindu suformuotą žemės sklypą.     Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-03-02 raštas Nr. (6.1.)2-95A.      4. Lietuvos partizanų ryšininko Klemenso Naginionio kautynių ir žūties vietos (46049), Blindžiakupčio k., Veiverių sen., Prienų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.     Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri patenka į kadastrinių matavimų pagrindu suformuotą žemės sklypą.     Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-03-02 raštas Nr. (6.1.)2-95A.      5. Taro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Juozo Stravinsko-Kardo, Žiedo ir kitų partizanų slėptuvės – bunkerio vietos II (46051), Kliokiškės k., Išlaužo sen., Prienų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.     Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri. patenka į kadastrinių matavimų pagrindu suformuotą žemės sklypą.     Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-03-02 raštas Nr. (6.1.)2-95A.          <...>      14. Lietuvos partizano Vinco Kemežio – Dobilo kautynių ir žūties vietos (46200), Bačkininkų k., Pakuonio sen., Prienų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.     Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri patenka į kadastrinių matavimų pagrindu suformuotų žemės sklypą.     Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.     Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rasa Visockaitė, tel. Nr. 8 614 36962     Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija