Prienų rajono savivaldybės įsteigtas Metų kultūros darbuotojo apdovanojimas ir padėkos raštai skiriami rajono kultūros įstaigų darbuotojams, kultūros įstaigų vadovams už 2021 metų profesinės veiklos nuopelnus, vadovaujamų meno mėgėjų kolektyvų pasiekimus, indėlį į regionų politikos įgyvendinimą Prienų rajone, meninės saviraiškos, kultūros tradicijų, pilietinių vertybių puoselėjimą ir ugdymą.     Kandidatus, atitinkančius atrankos kriterijus Metų kultūros darbuotojo apdovanojimui ir padėkos raštams gauti, gali teikti kultūros įstaigų kolektyvai darbuotojų susirinkimo metu priimtu sprendimu, Kultūros ir laisvalaikio centruose veikiančios Kultūros tarybos, asociacijos, seniūnijų seniūnai, seniūnaičiai (seniūnaičių sueigoje priimtu sprendimu), įstaigos, organizacijos.      Konkurso „Metų kultūros darbuotojas“ atrankos kriterijai:      • aktyvus, inovatyvus ir kūrybiškas darbas, pasiekimai;      • aktyvus bendruomenės narių įtraukimas į kultūrinę veiklą, vieša veikla, pristatanti kultūros įstaigą ar rajoną;      • etninės kultūros, dainų švenčių, mėgėjų meno puoselėjimas, reikšmingų renginių organizavimas;      • aktyvi ir rezultatyvi projektinė veikla;      • sėkmingas privataus sektoriaus, kitų finansavimo šaltinių įtraukimas.      Apdovanojimus skiria Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta konkurso „Metų kultūros darbuotojas“ komisija.      Metų kultūros darbuotojo apdovanojimas tam pačiam asmeniui pakartotinai gali būti skiriamas ne anksčiau kaip po 4 metų.      Konkurso „Metų kultūros darbuotojas“ apdovanojimai bus įteikti 2022 m. balandžio 15 d., minint Kultūros dieną.     Maloniai kviečiame užpildyti anketą ir pasiūlyti savo kandidatus. Prašome skenuotą anketą ir susirinkimų, sueigų protokolų kopijas su lydraščiu iki 2022 m. balandžio 6 d. pateikti Prienų rajono savivaldybės administracijai el. p. [email protected] arba paštu adresu: Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, 59126 Prienai.      KANDIDATO ANKETA      Prienų r. sav. informacija