Informacija dėl Savivaldybės tarybos priimto sprendimo dėl pavadinimo gatvei suteikimo, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimų, gatvių priskyrimo gyvenamajai vietovei ir gatvės panaikinimo Veiverių seniūnijoje

Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T3-96 „Dėl pavadinimo gatvei suteikimo, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimų, gatvių priskyrimo gyvenamajai vietovei ir gatvės panaikinimo“ Veiverių seniūnijos Barsukinės kaimo gatvei suteiktas Kuprių gatvės pavadinimas, Veiverių seniūnijos Lizdeikių kaimo Lizdeikių, Sodininkų ir Vyturių gatvėms, Juodbūdžio kaimo Vyturių gatvei, Mažųjų Zariškių kaimo Riešuto gatvei pakeistos gatvių geografinės charakteristikos, Veiverių seniūnijos Papilvio kaimo Bokšto, Griovio, Pelėdų, Pievų, Pilvės, Pušų, Svarainių, Šilo, Vilties ir Žilvičių gatvės priskirtos Veiverių seniūnijos Mažųjų Zariškių kaimui, Tvenkinio gatvė priskirta Veiverių seniūnijos Veiverių miesteliui bei panaikinta Veiverių seniūnijos Papilvio kaimo Riešuto gatvė.

Daugiau informacijos gali suteikti Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas Vaidas Mazuronis, tel. (8 319) 61127, el. p. [email protected].

Tarybos sprendimo kopija (tekstinė ir grafinė dalys)