Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad Prienų rajone pradedamas rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožui nuo 11,6 iki 31,1 km rekonstruoti Prienų rajone) projektas (toliau – projektas).

Projekto organizatorė – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17,
LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, faks. (8 5) 212 4335, el. paštas [email protected], interneto svetainė http://sumin.lrv.lt), atsakingi asmenys – Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyriausiasis specialistas Darius Sriubas, tel. (8 5) 239 3981, el. paštas [email protected], jo nesant šios grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius tel. (8 5) 239 3965, el. paštas [email protected].

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija (J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, adresas internete www.lakd.lt, atsakingas asmuo – Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto vadovė Nijolė Bautrėnienė, tel. (8 5) 232 9662, el. paštas [email protected]).

Projekto rengėja – Uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas),
LT-44192 Kaunas, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.kelprojektas.lt,
atsakingas asmuo – projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė, tel.+370 682 50644,
el. p. [email protected]).

Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio8 d. įsakymas Nr.1P-132-(1.17 E.)„Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožui nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstruoti Prienų rajono savivaldybės teritorijoje) procedūros pradžios” įsakymas, jo priedai ir projekto teritorijos ribų planas paskelbti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tinklalapio www.nzt.lt skyrelyje „Teritorijų planavimo dokumentai“).

Projekto teritorija: Prienų rajono Išlaužo seniūnijos Išlaužo, Šaltupio, Purvininkų ir Pakumprio kaimuose, Prienų seniūnijos Strielčių, Mačiūnų, Liepaloto ir Giniūnų kaimuose ir Pakuonio seniūnijos Pabališkių ir Bačkininkų kaimuose (Išlaužo, Purvininkų, Ašmintos, Strielčių, kadastro vietovėse) esanti apie 611 ha dydžio teritorija pagal projekto teritorijos ribų planą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 1P-132-(1.17 E.) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožui nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstruoti Prienų rajono savivaldybės teritorijoje) procedūros pradžios”.

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai: paimti visuomenės poreikiams Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T3-133 „Dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimo specialiojo plano patvirtinimo“ (Teritorijų planavimo dokumentų registre TPD registracijos Nr. T00082290) patvirtinto specialiojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę ir (ar) dėl to nutraukti valstybinės žemės naudojimo teisę, valstybinės ir privačios žemės nuomos ir panaudos sutartis; visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (kelio juostą), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Projekto rūšis: žemės valdos projektas (žemėtvarkos planavimo dokumentas).

Projektas rengiamas ir visi kiti su projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris sistemoje – ZPVP-104724.

Pasiūlymus dėl rengiamo projekto visuomenė gali teikti projekto organizatoriui ir rengėjui visą projekto rengimo ir viešo susipažinimo su jo sprendiniais laikotarpį.

Visuomenė su parengto projekto sprendiniais bus supažindinama Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924, nustatyta tvarka per ŽPDRIS.