Balandžio 14 d. vykusiame nuotoliniame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti 35 klausimai. Išklausytos ir patvirtintos rajono švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigų ir VšĮ „Prienai“ 2021 m. veiklos ataskaitos.   Švietimo įstaigų vadovai, pristatydami ataskaitas, trumpai pasidalijo mintimis apie ukrainiečių vaikų integraciją į mokyklos bendruomenę bei ugdymo procesą. Vadovai pasidžiaugė, kad šis procesas vyksta sklandžiai, vaikai greit mokosi lietuvių kalbos, suranda bendraamžių draugų. Jiems parengti individualūs ugdymo planai, vykdomos neformaliojo švietimo, integracijos veiklos, palaikomas nuolatinis ryšys su šeimomis.    Kaip paminėjo kultūros centrų vadovai, ukrainiečiai įtraukiami ir į kultūrines veiklas: noriai dalyvauja linijinių šokių užsiėmimuose, kitose veiklose, renginiuose. Ukrainiečiams paslaugas teikia ir visos biudžetinės sveikatos priežiūros, socialinės įstaigos.   Kelias Kauno pl.–Linksmakalnis perduotas Kauno rajono savivaldybei   Taryba perdavė Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms (savivaldybių vietinės reikšmės keliams ir gatvėms prižiūrėti, taisyti, tiesti ir saugiam eismui organizuoti) įgyvendinti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – IS-1 kelią Kauno pl.–Linksmakalnis (unik. Nr. 4400-5333-3218, ilgis – 0,632 km, danga – asfaltbetonis), esantį Prienų rajono savivaldybės teritorijoje, Išlaužo kaime.   Prienų rajono savivaldybė minėtą kelią kas metai remontuoja ir prižiūri, tačiau daugiausia juo naudojasi Kauno rajono savivaldybės gyventojai. Aptarus situaciją su Kauno rajono savivaldybe priimtas sprendimas kelią perduoti.   Numatyta finansinė parama ukrainiečiams     Posėdyje taip pat patvirtinti Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimai. Pakeitimai pritaikyti karo pabėgėliams iš Ukrainos, kurie Lietuvos Respublikoje pateikė prašymus dėl laikinosios apsaugos suteikimo, iki ji bus suteikta, arba kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu suteikta laikinoji apsauga, iki jiems bus išduotas leidimas laikinai gyventi. Kitaip tariant, numatytos galimybės skirti vienkartines pašalpas užsieniečiams, pasitraukusiems iš teritorijos, kurioje vyksta kariniai veiksmai, ir negalintiems grįžti į kilmės valstybę ir kuriems pagalba neatidėliotinai reikalinga Prienų rajone. Vienkartinės pašalpos bus mokamos iš 2022 m. savivaldybės biudžete numatytų socialinei piniginei paramai skirtų lėšų.    Jiems gavus laikiną leidimą gyventi Lietuvoje, bus taikomas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, Išmokų vaikams įstatymas ir kiti teisės aktai.Prienų r. sav. informacija