Nuo karo Ukrainoje pabėgę ir mūsų rajone įsikūrę žmonės, kuriems suteiktas laikinosios apsaugos statusas Lietuvoje, gali kreiptis į Prienų rajono savivaldybės administraciją dėl vienkartinės išmokos įsikurti ir mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti.

Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama būtiniausiems reikmenims įsigyti jau įsikūrus savarankiškai nuomojamame būste. Išmokos dydis priklauso nuo kartu gyvenančių laikiną apsaugą gavusių asmenų skaičiaus.

Išmoką gali gauti vyresni kaip 18 metų, dirbantys pagal darbo sutartį ar savarankiškai, užsiregistravę Užimtumo tarnyboje, besimokantys pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą, studijuojantys aukštojoje mokykloje, pensinio amžiaus žmonės, nėščios moterys ir vaikus iki 3 metų auginantys vieniši tėvai, globėjai, seneliai, negalintys dirbti žmonės su negalia.

Būtina sąlyga gauti įsikūrimo išmoką – turėti oficialiai registruotą nuomos sutartį ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui.

Mėnesinė kompensacija vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti skiriama palengvinti vaikų integracijai į ikimokyklinį ar priešmokyklinį ugdymą, taip sudarant sąlygas tėvams ieškoti darbo ir dirbti.

Kompensaciją gali gauti vyresni kaip 18 metų, dirbantys pagal darbo sutartį ar savarankiškai, užsiregistravę Užimtumo tarnyboje asmenys.

Užsienietis, deklaravęs gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvenantis Prienų rajono savivaldybės teritorijoje, norėdamas gauti vienkartinę išmoką įsikurti ar mėnesinę kompensaciją vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti, turi pateikti nustatytos formos prašymą Prienų rajono savivaldybės administracijai.

Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai užsieniečiui atvykus į Prienų rajono savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Socialinės paramos skyriaus informacija