Informuojame, kad 2022-04-04 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje buvo nutarta:

1. suteikti apsaugą Lietuvos partizanų ryšininko Klemenso Naginionio kautynių ir žūties vietai (u. k. 46049), esančiai Prienų r. sav., Veiverių sen., Blindžiakupsčio k., įrašyti į Kultūros vertybių registrą, nustatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas;
2. suteikti apsaugą Lietuvos partizano Vinco Kemežio-Dobilo kautynių ir žūties vietai (u. k. 46200), esančiai Prienų r. sav., Pakuonio sen., Bačkininkų k., įrašyti į Kultūros vertybių registrą, nustatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 12 d., Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija