Gegužės 10 d. vyks Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) nuotolinis posėdis. Planuojama svarstyti:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Nidos švyturio statinių komplekso (u. k. 41559), esančio Neringos sav., Neringos m., Taikos g. 10A, 10B, 10C, 36A, duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo.
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Lietuvos kariuomenės V-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio pulko antrojo bataliono ir III-ojo artilerijos pulko trečiosios grupės Prienų karinio miestelio pastatų komplekso (u. k. 28258), Prienų rajono sav., Prienų sen., Prienų m., Vytenio g., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo pastatų komplekso (u. k. 10423), esančio Kauno m. sav., Kauno m., Kęstučio g. 37, A. Mackevičiaus g. 11, duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo.
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Laukžemės dvaro sodybos fragmentų (u. k. 319), esančių Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Laukžemės k., duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo.
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Magazino (u. k. 1467), esančio Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Laukžemės k., Ilgoji g. 20, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Namui (47345), esančiam Kauno m. sav., Kauno m., M. Daukšos g. 50, suteikimo.
7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Sasnavos Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčios statinių komplekso (u. k. 29924), esančios Marijampolės rajono sav., Sasnavos sen., Sasnavos mstl., Sūduvos g. 46D, duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo.
8. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija