Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Klevų g. 33, LT 59243, Prienų r. sav., mokyklos kodas –190189338, skelbia atranką priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms eiti.

1. Pareigybės pavadinimas: priešmokyklinio ugdymo mokytojas.
2. Pareigybės lygis: A2.
3. Darbo sutarties rūšis: nuolatinis darbas.
4. Darbo krūvis: 1 pareigybė.
5. Darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos, pedagoginio darbo stažo. Pareiginio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.
6. Darbo pradžia: nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
7. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: aukštasis pedagoginis išsilavinimas (ikimokyklinio ar pradinio ugdymo mokytojas, atitinkantis priešmokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją). Pretendentas turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus, mokėti naudotis kompiuterinėmis informacinėmis technologijomis, turėti aukštesnę nei bazinę skaitmeninio raštingumo kvalifikaciją. Pretendentas siekiantis dirbti priešmokyklinio ugdymo mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
8. Pareigybės paskirtis: vykdyti priešmokyklinio ugdymo programą. Mokytojas savo darbe vadovaujasi mokyklos nuostatais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, mokyklos savininko teisės aktais, reglamentuojančiais priešmokyklinį ugdymą ir pareigybės aprašyme numatytais reikalavimais.
9. Dokumentai pateikiami:
9.1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
9.2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
9.3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
9.4. Gyvenimo aprašymas.
9.5. Atrankai galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
10. Dokumentai pateikiami iki gegužės 20 d. 15 val. vienu iš būdų:
10.1. skenuoti ir atsiųsti adresu: [email protected] ;
10.2. atnešti į mokyklos raštinę, darbo laikas 8.00-15.00 val. (pirmadienis-penktadienis)
11. Informacija teikiama tel.: (8 319) 59146,
el. paštas: [email protected]

Pretendentų atrankos pokalbiai vyks 2022 m. gegužės 24 dieną nuo 14.00 iki 15.00 val. Balbieriškio pagrindinėje mokykloje (Į pokalbį bus kviečiami tik pretendentai, atitinkantys reikalavimus).

Pokalbių metu pateikti dokumentų originalus.