Informuojame, kad Aplinkos ministro balandžio 26 d. įsakymu Nr. D1-111 buvo patvirtintas Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio  vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašas  (el. nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c59f4210c53511ec8d9390588bf2de65).