Gegužės 16 d. Prienų r. savivaldybėje vyko pasitarimas su seniūnais. Pasitarime Savivaldybės vadovai, Architektūros ir urbanistikos, Statybos ir ekonominės plėtros bei Kultūros ir turizmo skyrių specialistai ir seniūnai kartu aptarė pasiruošimo Prienų 520 metų paminėjimo šventei, kelių ir pakelių priežiūros, apleistų statinių tvarkymo, nelegalių gręžinių įteisinimo, susisiekimo komunikacijų kapitalinio remonto klausimus. Paminėta, kad 2022 metais bus užbaigti Prienų miesto Žemaitės ir F. Vaitkaus gatvių bei Paprūdžių kaimo Bokšto gatvės kapitalinio remonto darbai. Artimiausiu metu prasidės Dvylikių kaimo Ryto gatvės, Prienų miestoVolungių gatvės kapitalinis remontas, taip pat F. Vaitkaus gatvės (prie lopšelio-darželio „Pasaka“) kapitalinio remonto darbai, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę ir šaligatvį. Vasaros viduryje turėtų prasidėti Seniūnų gatvės Pakuonio k., Kaštonų gatvės Jiestrakio k., rugpjūčio mėnesį – Ąžuolų gatvės Dūmiškių k. kapitalinio remonto darbai. Šiuo metu vyksta Jūrės kelio Mažųjų Zariškių k. kapitalinio remonto darbų pirkimas. Dalį darbų numatyta pradėti šiais metais, o objektą planuojama užbaigti 2023 m.

Seniūnams priminta, kad paskirstytos lėšos seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai ir iš savivaldybės biudžeto. Meras A. Vaicekauskas ir administracijos direktorė J. Zailskienė paragino nelaukti rudens ir numatytus darbus atlikti tinkamu metu. Jeigu atsirastų nesuplanuotų darbų ar iškiltų netikėtų problemų, seniūnai, anot vadovų, turėtų kreiptis ir būtų ieškoma finansinių galimybių joms išspręsti.

Vadovai taip pat ragino seniūnijas neapleisti apaugusių pakelių, daugiau kalbėtis su asmeninių valdų ir ūkių savininkais dėl prie pat kelių sodinamų krūmų, gyvatvorių, medžių, nes po kelių metų tokio kelio priežiūra tampa sudėtinga, trukdo eismui.

Pasitarime seniūnų paprašyta atkreipti dėmesį į sprendinius bei teikti pasiūlymus dėl Prienų r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir Susisiekimo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo.

Kalbėta ir apie bendradarbiavimą su ūkininkais bei keitimąsi jiems aktualia informacija, bankomatų įrengimą seniūnijose, nelegalių vandens gręžinių įteisinimą, apšvietimo plėtrą, apleistų statinių tvarkymą, kovų populiacijos mažinimą, tvenkinių valymą seniūnijose.

Jau bene šešeri metai, kaip Savivaldybė pagal seniūnų prašymus valo valstybinėje žemėje esančius tvenkinius. Šiais metais taip pat numatyta išvalyti 3 tvenkinius Veiveriuose ir 1 Pakuonyje. Seniūnai paprašyti artimiausiu metu informuoti Savivaldybės administraciją, kokius tvenkinius reikėtų išvalyti. Šie tvenkiniai bus įtraukti į sąrašą.

Pažymėta, kad bankomatai, kuriuose bus galima naudotis 5 bankų paslaugomis vienodu įkainiu, bus įrengti visų seniūnijų, išskyrus Šilavoto, centruose. Tiesa, dėl šios seniūnijos įtraukimo Savivaldybės administracija artimiausiu metu ketina kreiptis į paslaugos teikėjus.

Dėl kovų populiacijos mažinimo žadama kreiptis į Lietuvos ornitologų draugiją. Draugijai pateikus rekomendacijas, bus prašoma Aplinkos apsaugos departamento leidimo nurodytas rekomendacines priemones įgyvendinti.

Apleistų statinių kontrolės ir tvarkymo klausimu seniūnams rekomenduota bendrauti su naująja Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus specialiste. Per keletą metų apleistų statinių kontrolės ir tvarkymo klausimu labai stipriai pasistūmėta į priekį. Vien Stakliškių seniūnijoje per dvejus metus seniūnijos ir privačių asmenų pastangomis buvo nugriauta  16 apleistų statinių. Vadovai ragino seniūnus darbus tęsti ir nesumažinti dėmesio šiai sričiai.
Seniūnams taip pat priminta, kad Savivaldybė organizuos gyventojų atvežimą į gegužės 28 d. vyksiančią šventę iš visų seniūnijų (išskyrus Prienų seniūniją), ir paprašyta surinkti informaciją apie norinčiuosius atvykti. Po šventės gyventojai bus parvežti atgal. Seniūnijos, jose veikiančios bendruomenės, įstaigos ir organizacijos buvo pakviestos aktyviai dalyvauti šventinėje eisenoje, reprezentuoti savo kraštą, veiklą ir pan.

Prienų r. savivaldybės informacija