Kviečiame Prienų rajono smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus teikti paraiškas dėl paramos gavimo pagal  Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo reikalavimus: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c2c06980ae9611ec8d9390588bf2de65

Paraiškos priimamos iki 2022 m. birželio 20 d.  adresu Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, 59126 Prienai, el. p. [email protected] arba [email protected]

Atsakingas Prienų rajono savivaldybės administracijos specialistas, teikiantis konsultacijas pareiškėjams su paramos lėšų skirstymu susijusiais klausimais, – Linutė Mikušauskienė, tel. (8 319) 61121, el. p. [email protected]

Raginame būti aktyvius ir pasinaudoti galimybe gauti finansinę paramą.