Šiais metais minime savo miesto jubiliejų, džiaugiamės, kad miestas auga ir gražėja –   sutvarkytos viešosios erdvės, gėlynai, įrengtas vandens purslais šokantis fontanas, atnaujinti daugiabučių fasadai. Mieste nemažai reklamos iškabų, stendų, vitrinų – jos taip pat miesto įvaizdžio dalis. Estetiška, tvarkinga, reikalavimus atitinkanti reklama kuria gražesnę ir jaukesnę aplinką, kelia teigiamas emocijas.

Labai kviečiame įvairias bendroves, individualių įmonių savininkus ir paslaugų teikėjus atnaujinti ir susitvarkyti savo reklamos iškabas, stendus, vitrinas, pašalinti nenaudojamus reklamos įrenginius.

Primename, kad išorinę reklamą galima įrengti ir skleisti tik turint reklamos buvimo vietos savivaldybės leidimą (leidimas nereikalingas Reklamos įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais). Reklamos įrengimo bendrieji reikalavimai nustatyti Reklamos įstatyme.

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T3-49 už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nustatyta vietinė rinkliava. Išorinės reklamos leidimo galiojimo terminas nustatomas atsižvelgiant į paraiškoje išduoti leidimą nurodytą laikotarpį, tačiau negali būti ilgesnis kaip 3 metai. Atkreipiame dėmesį, kad anksčiau išduoti išorinės reklamos leidimai, nepriklausomai nuo to, kokiam laikui jie buvo išduoti, vadovaujantis minėtu sprendimu galioja ne ilgiau kaip 3 metus nuo jų išdavimo datos.

Leidimus įrengti išorinę reklamą išduoda Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius. Prašome pirmiausia suderinti reklamos projektą ir gauti leidimą, o tik paskui rūpintis reklamos įrengimu. Jeigu kyla neaiškumų ar papildomų klausimų, galima konsultuotis su atsakingais specialistais. Reklamos įrengimo, derinimo ir rinkliavos už ją klausimais prašome kreiptis į Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistą Liną Simanaitį (tel. 61 126, el. p. [email protected]), kalbos taisyklingumo klausimais galite pasitarti su  kalbos tvarkytoja Vaida Peleckiene (tel. 61 141, el. p. [email protected]).

Prašymo dėl leidimo įrengti išorinę reklamą formą galima rasti https://www.prienai.lt/savivaldybe/paslaugos/prasymai/

Informuojame, kad Savivaldybės administracijos darbuotojai planuoja atlikti išorinės reklamos įrengimo ir naudojimo savivaldybės teritorijoje patikrą. Patikros tikslas – įvertinti esamą išorinės reklamos padėtį, paraginti reklamos veiklos subjektus sutvarkyti reklamines iškabas, pašalinti nenaudojamus reklamos įrenginius, įteisinti nelegalias reklamas. Primename, kad išorinės reklamos įrengimo draudimų nepaisymas ir reikalavimų nesilaikymas užtraukia administracinę atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 144 str.

Prienų r. savivaldybės informacija